"Met de inzet van ANLb bescherm ik zeldzame vogels"

Gepubliceerd op:
1 november 2023

De Oost-Groningse akkerbouwer en pluimveehouder Gert Sterenborg is druk bezig om de biodiversiteit in zijn gebied te herstellen. Hij hoopt ook andere boeren te inspireren om zich in te zetten voor het herstel van biodiversiteit. “Ik vind het mooi als landbouw en natuur zoveel mogelijk samengaan.”

Biodiversiteit herstellen betekent dat je ervoor zorgt dat er weer veel verschillende dieren en planten in een gebied komen. De Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen (ANOG) spant zich hiervoor in. Sterenborg is bestuurslid van de vereniging, waarvan meer dan 350 boeren lid zijn. “Wij vinden het belangrijk dat de biodiversiteit gelijk blijft of zelfs toeneemt. Daarom verzinnen we maatregelen en projecten die de biodiversiteit ondersteunen.”

Maatwerk voor de teler

ANOG ontvangt subsidie van RVO voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in Oost-Groningen. Hiermee helpt ANOG boeren en andere grondeigenaren die de natuur en biodiversiteit op en rond hun land willen herstellen. De boeren maken in een contract met ANOG afspraken over geschikte maatregelen. Bijvoorbeeld het zaaien van wintervoedsel op een lege akker. “De vereniging kijkt wat er het beste past bij de teler en het gebied,” legt Sterenborg uit.

Pak het lokaal aan

Ook op zijn eigen boerderij werkt Sterenborg aan de biodiversiteit. Zo gebruikt hij bewust weinig insecticiden. Dit gif kan namelijk ook schadelijk zijn voor insecten die geen probleem zijn voor de boerderij. Voor boeren die willen investeren in biodiversiteit heeft Sterenborg een tip. “Neem contact op met je lokale vereniging. Die geeft tips over hoe jij precies kan helpen. Het ANLb is namelijk landelijk georganiseerd.”

Zeldzame vogels beschermen

Sterenborg ziet het resultaat van de inzet voor biodiversiteit: “Ik ben er trots op dat ik rond de boerderij de verdwijnende veldleeuwerik blijf horen. Ook hebben we dit jaar een kwartelkoning in het gebied van de ANOG gevonden. Na zo’n vondst kunnen we ondersteuning bieden met speciale maatregelen om deze zeldzame vogel te beschermen.” Sterenborg beseft dat hij dit niet allemaal in zijn eentje kan bereiken. Dat is waarom hij de ANOG en het ANLb zo belangrijk vindt. “Met een grotere groep bereik je meer!”

Meer weten?

Op onze website vindt u een overzicht van alle regelingen voor akkerbouwers en pluimveehouders.

Bent u tevreden over deze pagina?