"Met drijvende productieplatforms willen we groene waterstof op zee produceren"

Gepubliceerd op:
8 januari 2024

Waterstof produceren met windenergie. Het OFFSET-project wil dit doen met drijvende productieplatforms op zee. “We gebruiken verschillende innovaties tegelijkertijd”, licht projectcoördinator Bob Rietveldt toe.  

"De platforms zijn gekoppeld aan een windpark op zee. Hiermee willen we groene waterstof op zee produceren", begint Bob Rietveldt. Hij werkt bij SwitcH2 en is projectcoördinator van het OFFSET-project. De waterstof komt aan land via een bestaande pijpleiding. Een andere mogelijkheid is via omzetting in vloeibare ammoniak. Een speciale tanker brengt deze vervolgens aan land.  

Zeewater gebruiken

Rietveldt: "In het OFFSET-project pakken we verschillende innovaties tegelijkertijd aan. Zo maken bestaande elektrolyseprocessen om de energie om te zetten in waterstof, gebruik van water waaruit alle zouten zijn verwijderd. Ons doel is om hiervoor zeewater te kunnen gebruiken. Dat zou een enorme efficiencyslag betekenen. TU Delft onderzoekt momenteel de mogelijkheden. Ook kijken ze of andere materialen nodig zijn. Ze moeten bestand zijn tegen het corrosieve karakter van zeewater."

Golfbeweging gebruiken

Een tweede innovatie zit bij de koppeling aan windturbines. Windturbines wekken in windstille periodes geen elektriciteit op. Rietveldt: "We willen daarom 5 tot 10% van de benodigde energie via golfenergie kunnen opwekken, door de beweging van het schip." Het team ontwikkelde hiervoor een speciale methode. "We weten inmiddels dat deze goed werkt. De metingen leveren vermogens op die een bijdrage kunnen leveren aan het proces."

Het consortium kijkt ook naar veiligheid. "We zijn momenteel bezig met verschillende veiligheidsstudies. We onderzoeken alle risico’s grondig om de veiligheid te allen tijde te kunnen garanderen."

Flexibele buis om waterstof te vervoeren

De geproduceerde groene waterstof gaat via pijpleiding of schip naar de afnemers. Er is een flexibele buis voor waterstof op zee nodig van het productieplatform richting de bestaande gasleidingen. Strohm, fabrikant van thermoplastische corrosiebestendige flexibele composietbuizen, ontwikkelde alvast een oplossing. De fabrikant voert momenteel testen uit.

Mede te danken aan subsidie

Er lopen veel deelprojecten naast elkaar in het OFFSET-project. Rietveldt: "Elkaar op de hoogte houden en samenwerken is daarom heel belangrijk. We boeken nu al onze eerste successen. Dit hebben we mede te danken aan de subsidie die we via RVO hebben gekregen uit de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI). Zonder deze subsidie is dit ontwikkelingstraject erg lastig."

Naast SwitcH2 nemen ook MARIN, TU Delft, BWO en Strohm deel aan het project.

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?