"Het niet registreren van dieren kan grote gevolgen hebben"

Gepubliceerd op:
2 maart 2023

"Bij een uitbraak van een besmettelijke dierziekte en verontreiniging van diervoeders is het nodig om dieren snel te vinden en te herkennen. Daarom is identificatie en registratie (I&R) van dieren verplicht in de hele Europese Unie. Toch zien we dat dit nog niet overal gebeurt, en dat kan grote gevolgen hebben", zo vertelt Robert Dellevoet. Dellevoet is Senior Inspecteur bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). 

I&R-regels zijn er voor runderen, varkens, schapen, geiten, paardachtigen en honden. Maar ook houders van bedrijfsmatig gehouden huisdieren, broedeieren en minimaal 250 stuks pluimvee moeten zich registreren. Alle runderen, varkens, schapen, geiten, paardachtigen en honden moeten een identificatiemiddel hebben. Afhankelijk van de diersoort is dit een oormerk, chip, bolus of tatoeage.

Het is belangrijk dat dieren binnen de wettelijke termijn worden geïdentificeerd en geregistreerd. "Op het moment dat er een dierziekte uitbreekt of bij een verontreiniging in vlees, willen we weten waar het dier vandaan komt. Maar ook waar het is geweest en met welke dieren het contact heeft gehad. In zulke gevallen moeten we snel handelen."

Controle op dierregistratie

De NVWA controleert steekproefsgewijs of bedrijven en dieren op de juiste manier zijn geregistreerd en geïdentificeerd. Elke lidstaat moet deze controles uitvoeren. Dierhouders die niet voldoen aan de I&R-regels, lopen het risico op een boete. "Met de boete hoop je te voorkomen dat de houder de overtreding nog een keer maakt", aldus Dellevoet. "Natuurlijk moet de overtreding ook worden hersteld als dat mogelijk is."

"Met de houder spreken we een redelijke termijn af waarbinnen de dieren bijvoorbeeld nog een merk krijgen. Of dat een melding nog wordt gedaan. Als de houder echt niet meewerkt, kan de NVWA maatregelen nemen die nodig zijn om het herstel af te dwingen. Zodat de registratie toch nog in orde komt. Alle kosten, die gemaakt worden om dit doel te bereiken, komen dan voor rekening van de houder."

Zelf controleren

"Controleer regelmatig of de registratie nog actueel is en werk deze bij als dat nodig is", adviseert Dellevoet. Meer informatie leest u op Identificatie en registratie dieren.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?