"Regenwater vasthouden verkleint kans op wateroverlast én verdroging"

Gepubliceerd op:
28 december 2022

Regenwater opvangen en vervolgens gecontroleerd in de grond infiltreren: een plan met vele voordelen. In Limburg brachten ze dit met succes in de praktijk. "We houden het regenwater nu vast op de plek waar het valt", vertelt Paul Janssen, beleidsadviseur Riolering in de gemeente Beek.

Infiltratiesysteem aanleggen

"Het hoeft maar een bepaalde periode flink hard te regenen, of we hebben in Limburg problemen met wateroverlast", vertelt Janssen. Een manier om dat tegen te gaan, is door het water zoveel mogelijk vast te houden op hoger gelegen gebieden. Dat gebeurt op het bedrijventerrein Technoport Europe. Het regenwater wordt daar opgeslagen in grote buffers. "In het verleden werd het water afgevoerd naar de riolering en vervolgens naar de rioolwaterzuivering. Dat is zonde, want in principe is regenwater schoon."

Goed voor de omgeving

De gemeente Beek werkte daarom aan een systeem waarbij het regenwater niet in het riool komt, maar vanuit de buffers direct in de grond wordt geïnfiltreerd. Dit gebeurt met behulp van sleuven, gevuld met grind en afdichtingsfolie. Dat scheelt kosten voor zuivering én betekent dat er tijdens een harde regenbui minder water naar het riool wordt afgevoerd. Dat verkleint de kans op wateroverlast.

Daarnaast wordt ook een ander waterprobleem aangepakt: "Door het water de bodem in te infiltreren, ga je ook verdroging tegen", legt Janssen uit. "Dat is vooral gunstig voor het lager gelegen beekdal." Verder draagt deze inrichting van het bedrijventerrein ook bij aan het verminderen van de hittestress: "Als je die buffers en de omgeving mooi groen houdt, dan betekent dat ook een verlaging van de omgevingstemperatuur". En het oogt ook fijn natuurlijk. Janssen: "Mensen gaan er nu wandelen in de pauzes".

Investeringsaftrek

In dit project handelde de gemeente Beek als ondernemer: de gemeente is grondeigenaar en investeerder van het 40 hectare tellende gebied. "Daardoor konden wij gebruikmaken van de regeling MIA\Vamil", vertelt Janssen. Deze investeringsaftrek gaf de ruimte om nét dat stapje extra te zetten: "We konden het fiscale voordeel inzetten om het project optimaal uit te voeren".

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?