"Voor biologisch is absoluut markt"

Laatst gecontroleerd op:
4 juni 2024
Gepubliceerd op:
31 mei 2024

Kun je met biologisch boeren een goed inkomen hebben? Volgens Hilse en Thirza Bosch kan dat zeker. Sinds een klein jaar hebben zij een biologische melkveehouderij in het Friese Jellum. Hoe hebben zij hun verdienmodel opgezet?

Portret van Hilse en Thirza Bosch, biologische melkveehouders in het Friese Jellum

"Voor biologisch is absoluut markt," zeggen Hilse en Thirza. "Een goed verdienmodel is mogelijk. Voorwaarde is wel dat je voldoende grond hebt om extensief te kunnen weiden."

Grote biologische melkveehouderij

Aan grond hebben Hilse en Thirza geen gebrek. In het Friese Jellum hebben zij een biologische melkveehouderij met 167 hectare grondgebied. Dit gebruiken zij voor het grootste deel voor natuurbeheer. Op de 57 hectare vrij te gebruiken biologisch grasland houden zij 110 melkkoeien met 80 stuks jongvee.

Natuurbeheer gaat voor hen logisch samen met biologisch boeren: "Het gaat ons om het hele pakket: werken voor de natuur en de koeien meer ruimte geven."

Spreiding zakelijke risico’s

Natuurbeheer is een vast onderdeel van hun verdienmodel. Zij krijgen er subsidie voor van de provincie Fryslân, de landelijke en de Europese overheid. Zo maken zij gebruik van de eco-regeling van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Daarbij is het een groot voordeel dat hun bedrijf biologisch is: "Natuurorganisaties gunnen hun grond eerder aan een biologisch bedrijf, en een biologisch bedrijf krijgt automatisch goud in de eco-regeling."

Naast de subsidies halen Hilse en Thirza inkomsten uit de verhuur van paardenstallen. Maar ook uit de verkoop van elektriciteit van de eigen windmolen, en de verkoop van zelf geproduceerd biologisch ruwvoer. Door op deze manier de zakelijke risico’s te spreiden, is het bedrijf voor ongeveer 70% afhankelijk van de melkopbrengsten.

"We zijn voor ongeveer 70% afhankelijk van melkopbrengsten."

Hilse en Thirza Bosch
Melkveehouders
Portret van Hilse en Thirza Bosch, biologische melkveehouders in het Friese Jellum

Slimme financiering

Ook de financiering van hun nieuwe locatie pakten Hilse en Thirza slim aan. Ze kregen niet alleen subsidie van het Investeringsfonds duurzame landbouw (IDL) voor hun omschakeling. Ook zetten zij erfpachtconstructies op met stichtingen die vooral investeren in duurzame bedrijven. "Daardoor hadden we veel minder financiering van de bank nodig," lichten Hilse en Thirza toe. "Omdat de Rabobank toch al de duurzame kant op wil, gingen zij mee in onze plannen."

Biologisch heeft toekomst

Volgens Hilse en Thirza is verduurzaming van de landbouw de beste optie voor de toekomst. "Dat geldt vooral voor boerenbedrijven die in de buurt van Natura 2000-gebieden liggen. Samenwerken met de natuur past heel goed bij biologisch boeren. En je kunt er ook nog een mooie opbrengst mee behalen."

Wegwijzer biologisch ondernemen

Wilt u meer weten over biologische landbouw? En wat u nodig heeft als u wilt omschakelen? De wegwijzer Biologisch ondernemen helpt u op weg.

Lees het uitgebreide interview met Hilse en Thirza Bosch op Melkvee.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?