Open voor aanvragen

ANLb-collectieven

Gepubliceerd op:
29 april 2016
Laatst gecontroleerd op:
6 februari 2023

Agrarische collectieven vragen de subsidie Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) bij de provincie aan. Vraagt u de betaling van de subsidie aan voor een collectief? Dit doet u bij ons.

Subsidie aanvragen bij provincie

U vraagt de subsidie (de gebiedsaanvraag) voor uw collectief aan bij uw provincie. De betaling vraagt u aan bij ons. De openstellingstermijn voor de gebiedsaanvraag verschilt per provincie. 

Hoe krijgt uw collectief subsidie?

Uw collectief moet elk jaar een aantal dingen doen om de subsidie te kunnen krijgen:

  1. Informeer bij uw provincie of uw collectief in aanmerking komt voor subsidieverlening (de gebiedsaanvraag). Lees meer op BIJ12.
  2. Vraag met een gebiedsaanvraag de subsidie aan bij uw provincie.
  3. Vraag de betaling van de subsidie bij ons aan.

Voorwaarden

Aan de subsidie zitten voorwaarden. Daaraan moet u zich houden als u de subsidie wilt krijgen. De voorwaarden staan in de brief over de verlening van uw subsidie. Deze brief krijgt u van uw provincie.

U vindt de voorwaarden ook op BoerenNatuur. Wilt u meer weten over de wetten en regels van ANLb? Kijk dan op BIJ12.nl.

Na uw aanvraag

Heeft u subsidie (de gebiedsaanvraag) aangevraagd? Dan krijgt u een brief van uw provincie over de verlening van uw subsidie.

Jaarlijks beheer

Heeft uw provincie de gebiedsaanvraag goedgekeurd? Dan krijgt u de subsidie 6 jaar lang. U maakt elk jaar een plan voor het beheer voor de periode van 1 januari tot en met 31 december. Dit doet u voor ieder perceel van uw collectief. Heeft u vragen over het beheerplan? Stel deze dan aan uw provincie.

Belangrijk: voor 2023 mag u het jaarlijks beheer doorgeven tussen 1 januari 2023 en 15 mei 2023. Dit geldt alleen voor 2023.

Doorgeven verantwoording

U geeft voor uw collectief elk jaar voor 1 oktober van het lopende jaar de verantwoording aan ons door. Daarin staat welke beheeractiviteiten op de percelen zijn gedaan.

Uitgevoerde beheeractiviteiten melden

Heeft een deelnemer een beheeractiviteit uitgevoerd die moet worden gemeld? Geef de melding dan zo snel mogelijk aan ons door. Meer informatie hierover leest u op BoerenNatuur.

Wijzigingen in beheer

Verandert er iets in het beheer van één van uw deelnemers? Dan geeft u de verandering aan ons door. De deelnemers overleggen zelf met het collectief wat zij willen veranderen. Laat de verandering op tijd aan ons laat weten. Anders moeten wij u misschien korten op deze beheeractiviteit.

Overzicht jaarlijkse activiteiten

Periode Activiteit Wie Waar
Vóór 1 januari 2023  Gebiedsaanvraag doen  [voor 2023]* Collectieven Bij de provincie
Van 1 januari tot en met 15 mei Jaarlijks beheer doorgeven [voor 2023]** Collectieven Via SCAN-GIS-applicatie
Vóór 1 oktober Verantwoording doorgeven Collectieven Via SCAN-GIS-applicatie
Doorlopend Percelen bijwerken in Mijn percelen Beheerders Via Mijn percelen
Doorlopend Wijzigingen in beheeractiviteiten doorgeven Collectieven Via SCAN-GIS-applicatie
Doorlopend Beheeractiviteiten met meldplicht melden Collectieven Via SCAN-GIS-applicatie

* De gebiedsaanvraag van 2023 moest voor 1 januari 2023. Voor het jaarlijks beheer is dat van 1 januari tot en met 15 mei. Let op: Dit geldt alleen voor 2023.

** Collectieven kunnen in 2023 tot 1 maart nog de gebiedsaanvraag aanpassen of verkleinen.

Voor alle jaren erna geldt:

  • De openstelling voor de gebiedsaanvraag verschilt per provincie.
  • Het jaarlijks beheer wordt doorgegeven voor 15 december (voor het jaar erna).

Betaling aanvragen

Heeft u de jaarlijkse verantwoording ingediend voor 1 oktober? Dan krijgt u na 31 december een brief van ons met de beslissing op uw jaarlijkse aanvraag. Hierin staat of wij uw aanvraag (gedeeltelijk) goedkeuren of afwijzen. Hebben wij uw aanvraag goedgekeurd? U krijgt de betaling na deze beslissing.

Overmacht melden

Kan een deelnemer zich niet meer houden aan de voorwaarden van één of meer beheeractiviteiten? En komt dit door een bijzondere situatie? Bijvoorbeeld door droogte of langdurige neerslag? Dan mag het collectief een beroep doen op overmacht.

Dit geldt echt alleen in een bijzondere situatie. Heeft een deelnemer bijvoorbeeld gras gemaaid terwijl dit niet mag? Dan geldt dit niet als overmacht.

Hoe meld ik de overmacht?

Uw collectief meldt de overmacht aan ons. Dit kan met een e-mail naar de ANLb-helpdesk. Meld de overmacht zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 15 werkdagen. In de e-mail staan:

  • de situatie;
  • het sector ID (het perceelnummer in SCAN-GIS);
  • de beheeractiviteiten.

Wij beoordelen de melding en laten uw collectief weten of wij deze wel of niet goedkeuren.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?