Open voor aanvragen

ANLb-collectieven

Gepubliceerd op:
29 april 2016
Laatst gecontroleerd op:
2 februari 2022

Werkt u voor een agrarisch collectief? En krijgt u de subsidie Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) 6 jaar lang? U kunt misschien uw subsidieverlening uitbreiden als daar binnen uw provincie geld voor beschikbaar is. U vraagt de subsidie (uitbreiding) aan bij uw provincie en de betaling bij ons (RVO).

U kunt subsidie aanvragen in de periode van juni tot september.

Hoe krijg ik subsidie?

U moet elk jaar een aantal dingen doen om de subsidie (uitbreiding) te kunnen krijgen. U neemt hiervoor de volgende stappen:

  1. Informeer bij uw provincie of u in aanmerking komt voor de uitbreiding van uw gebiedsaanvraag (subsidieverlening). U krijgt bijvoorbeeld subsidie voor het beheer van grasland voor weidevogels. En u wilt vanaf 2021 ook subsidie voor waterbeheer aanvragen. Lees meer op de website van BIJ12.
  2. Vraag de subsidie aan bij uw provincie.

Heeft de provincie uw subsidieaanvraag goedgekeurd? Volg dan deze stappen:

  1. Geef het jaarlijks beheer aan ons door. U geeft per perceel aan welk beheer wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld dat er geen gras wordt gemaaid als er vogels op landbouwgrond broeden.
  2. Vraag de betaling bij ons aan.
  3. Geef de verantwoording aan ons door. U geeft voor ieder perceel aan welk beheer is uitgevoerd.

Wat geef ik elk jaar door?

Heeft u de subsidie aangevraagd (de gebiedsaanvraag gedaan)? U geeft elk jaar een aantal dingen aan ons door en aan de provincie. In het overzicht hieronder ziet u wat u elk jaar aan wie moet doorgeven. En waar en wanneer u dit doet. Ook ziet u hier wat de deelnemers (beheerders) van uw collectief moeten doen.

Overzicht jaarlijkse activiteiten

Periode Activiteit Wie Waar
juni - september Gebiedsaanvraag doen (uitbreiden) Collectieven Bij de provincie
Vóór 15 december Jaarlijks beheer doorgeven Collectieven Via SCAN-GIS-
1 april – 15 mei Betaling aanvragen Collectieven Via SCAN-GIS-applicatie
Vóór 1 oktober Verantwoording doorgeven Collectieven Via SCAN-GIS-applicatie
Doorlopend Percelen bijwerken in Mijn percelen Beheerders Via Mijn percelen
Doorlopend Wijzigingen in beheeractiviteiten doorgeven Collectieven Via SCAN-GIS-applicatie
Doorlopend Uitgevoerde beheeractiviteiten melden Collectieven Via SCAN-GIS-applicatie

Voorwaarden

Voor de subsidie gelden voorwaarden. Hieraan moet u zich houden als u de subsidie wilt krijgen. De voorwaarden vindt u in de brief over de verlening van uw subsidie. Deze brief heeft u van uw provincie gekregen. U vindt de voorwaarden ook op de website van BoerenNatuur. Wilt u meer weten over de wetten en regels van ANLb? Kijk dan op de website van BIJ12.nl.

Basisvoorwaarden aangepast

Op 1 januari 2020 hebben we een aantal basisvoorwaarden aangepast. Wilt u weten wat er is gewijzigd? U vindt de officiële aanpassing met een uitleg op de website van Overheid.nl.

Aanvragen subsidie (uitbreiding)

U heeft subsidie aangevraagd en krijgt deze 6 jaar lang. Soms kunt u uitbreiding aanvragen van uw subsidie. Dit doet u bij uw provincie. Die bepaalt of u subsidie mag aanvragen en wanneer u dit doet. De aanvraagperiode is altijd tussen juni en september. Op de website van BIJ12 leest u wanneer u de subsidie bij uw provincie kunt aanvragen.

Krijgt u 6 jaar lang subsidie, maar vraagt u geen subsidie (uitbreiding) aan? U vraagt de betaling wel elk jaar aan.

Doorgeven jaarlijks beheer

Heeft uw provincie de gebiedsaanvraag goedgekeurd? Dan maakt u een plan voor het beheer. Dit doet u voor ieder perceel van uw collectief. Hierin staat wat er op het perceel gedaan wordt voor het ANLb. U geeft het plan elk jaar voor 15 december aan ons door. Dit doet u met SCAN-GIS, het systeem van BoerenNatuur.

U maakt het plan voor de periode van 1 januari tot en met 31 december. U doet dit voor elk jaar van de 6 jaar dat u de subsidie kunt krijgen. Heeft u vragen over het beheerplan? Stel deze dan aan uw provincie.

Aanvragen betaling

U vraagt elk jaar vanaf 1 april de betaling van uw subsidie aan met SCAN-GIS. Deze aanvraag moet uiterlijk 15 mei bij ons binnen zijn. U kunt de subsidie 6 jaar lang krijgen, maar u moet de betaling elk jaar aanvragen. Dit doet u voor alle percelen in uw beheerplan.

Doorgeven verantwoording

U geeft elk jaar voor 1 oktober het jaarlijks beheer aan ons door met SCAN-GIS. U legt voor ieder beheerjaar aan ons uit welke beheeractiviteiten op de percelen zijn gedaan. Een beheerjaar is van 1 januari tot en met 31 december. Wij willen graag weten of de activiteiten ook echt zijn gedaan. En welke veranderingen er zijn gedaan in het beheer.

Na uw aanvraag

Heeft u een uitbreiding van uw subsidieverlening aangevraagd? U krijgt een nieuwe brief van uw provincie over de verlening van uw subsidie. U heeft al eerder een brief gekregen toen u de eerste keer subsidie aanvroeg. Heeft u de betaling aangevraagd? U krijgt na 31 december een brief van ons met de beslissing op uw betalingsaanvraag. Hierin staat of wij uw aanvraag wel of niet goedkeuren. Hebben wij uw beslissing goedgekeurd? U krijgt de betaling na deze beslissing.

Wijzigingen doorgeven

Verandert er iets in het beheer van één van uw deelnemers? Dan geeft u de verandering aan ons door met SCAN-GIS. Doe dit binnen 14 kalenderdagen en voordat de beheeractiviteit begint. De deelnemers in uw collectief geven zelf de wijzigingen aan u door. Zorg ervoor dat u de verandering op tijd aan ons laat weten. Dan hoeven wij u niet te korten op deze beheeractiviteit.

Uitgevoerde beheeractiviteiten melden

Heeft de deelnemer een beheeractiviteit uitgevoerd? En moet die worden gemeld? Geef deze melding dan zo snel mogelijk aan ons door met SCAN-GIS. Dit moet meestal binnen 14 dagen. Meer informatie hierover leest u op de website van BoerenNatuur.

Overmacht melden

Kunt u zich niet meer houden aan de voorwaarden van één of meer beheeractiviteiten? En komt dit door een bijzondere situatie? Bijvoorbeeld door een brand of storm? U mag een beroep doen op overmacht. Dit geldt alleen in een bijzondere situatie. Heeft u bijvoorbeeld uw gras gemaaid terwijl dit niet mag? Dan geldt dit niet als overmacht.

Hoe meld ik de overmacht?

U meldt de overmacht aan ons. Dit doet u door een e-mail te sturen naar de ANLb-helpdesk. U moet zelf de overmacht melden. De deelnemer doet dit niet. Meld de overmacht zo snel mogelijk. Doe dit nadat duidelijk is dat u zich niet meer aan de voorwaarden kunt houden. U meldt de overmacht binnen 15 werkdagen. In de e-mail zet u:

  • de situatie
  • het sector ID (het perceelnummer in SCAN-GIS)
  • de beheeractiviteiten

Als wij uw melding hebben ontvangen, beoordelen wij deze. U krijgt een brief met de beslissing. Hierin staat of wij uw melding van de overmacht wel of niet hebben goedgekeurd.

Het nieuwe GLB komt eraan

Wist u dat u zich nu alvast kunt voorbereiden op het nieuwe GLB in 2023? Beluister bijvoorbeeld onze podcasts en lees meer over de nieuwe eco-regeling. Alles over het nieuwe GLB vindt u op rvo.nl/nieuw-glb. Het beleid dat toekomstbestendig boeren sterker gaat belonen.

In opdracht van:
  • Europese Unie (gefinancierd door)
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?