Gesloten voor aanvragen

Beter Aanbesteden

Laatst gecontroleerd op:
26 januari 2024
Gepubliceerd op:
14 juni 2022

Aanbesteden is de manier om professioneel opdrachten in de markt te zetten. Werkt u voor een gemeente, mkb, brancheorganisatie of ondernemersvereniging? En wilt u aanbesteden in uw regio of branche verbeteren door problemen op te lossen? U kunt subsidie aanvragen voor de kosten van uw project. Dit is de laatste keer dat u de subsidie kunt aanvragen.

Budget

Startdatum:
woensdag 6 december 2023
09:00
Einddatum:
vrijdag 26 januari 2024
17:00
Het subsidiebedrag is minimaal € 10.000 en maximaal € 25.000. De totale kosten voor uw project mogen niet minder zijn dan € 10.000.
Totaal budget:
€ 200.000

Voor wie?

Aanbesteden helpt om de markt goed te laten werken. Als overheid wilt u een product of dienst van goede kwaliteit inkopen voor een eerlijke prijs. Als ondernemer bieden aanbestedingen u kansen op opdrachten en om uw bedrijf te laten groeien.

Deze partijen kunnen de subsidie aanvragen:

 • gemeentes
 • mkb-ondernemers
 • brancheorganisaties
 • ondernemersverenigingen

Ook een samenwerkingsverband van deze partijen kan de subsidie aanvragen. Deze bestaat dan uit minimaal 2 partijen. En wijst één penvoerder aan die de aanvraag verstuurt.

U vraagt subsidie aan voor een project dat helpt om knelpunten in het aanbesteden op te lossen. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door: 

 • het contact en de samenwerking tussen publieke opdrachtgevers en ondernemers te verbeteren; 
 • de kennis van deze partijen over aanbesteden te verhogen; 
 • de toepassing van bestaande kennis, methoden en instrumenten te verbeteren.

Wilt u meer weten over de knelpunten? U vindt verschillende voorbeelden in de toelichting van de subsidieregeling. Deze staat in de Staatscourant van 3 mei 2022.

Voor welke kosten subsidie?

U kunt subsidie krijgen voor alle kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van uw project. De kosten, prijzen en tarieven die u gebruikt, moeten wel realistisch zijn. En ze moeten passen bij de markt (marktconform zijn). Dat moet blijken uit de begroting die onderdeel is van uw aanvraag. U kunt geen subsidie krijgen voor kosten die al zijn gemaakt voordat u de aanvraag heeft verstuurd. 

Vraagt u subsidie aan namens een gemeente? Gemeentes mogen de subsidie niet gebruiken voor eigen, operationele kosten, zoals loonkosten. U kunt de subsidie wel gebruiken om andere partijen in te schakelen voor uw project. 

Voorwaarden

Wilt u deze subsidie aanvragen? Dan moet uw aanvraag voldoen aan de voorwaarden en de informatieverplichtingen. U levert bijvoorbeeld verschillende contactgegevens, een projectplan, begroting en planning aan. Meer hierover staat hieronder bij Uw aanvraag voorbereiden.

Houd er rekening mee dat u alleen subsidie kunt krijgen voor een project dat nog niet eerder is uitgevoerd. En dat u voor uw project nog niet eerder subsidie heeft gekregen. Op de website van PIANOo vindt u een overzicht van de projecten die in 2022 en 2023 subsidie kregen.

Krijgt u de subsidie toegewezen? Dan moet u uw project binnen 2 maanden starten. Het project moet binnen één jaar na die start klaar zijn. Wilt u meer weten over de informatieverplichtingen en voorwaarden? U leest hier meer over in de regelingstekst en de toelichting in de Staatscourant.

Is uw project klaar? Dan maakt u de kennis die u heeft opgedaan en de resultaten openbaar. Waar en hoe u dit doet, gaat in overleg met het Programma Beter Aanbesteden. Het kan bijvoorbeeld op de website van PIANOo.

Na uw aanvraag

U krijgt na uw aanvraag binnen 8 weken een brief met onze beslissing. Keuren wij uw aanvraag goed? Dan staat in deze brief hoeveel subsidie u krijgt.

Beoordeling aanvraag

Wij beoordelen uw aanvraag zo:

 • Wij controleren eerst of uw aanvraag compleet is. Heeft u alle informatie opgestuurd, die wij van u nodig hebben? Dit zijn bijvoorbeeld verschillende contactgegevens en een projectplan, begroting en planning.
 • Een beoordelingscommissie controleert of uw aanvraag voldoet aan alle andere voorwaarden. 3 personen controleren de aanvraag onafhankelijk van elkaar. Dit doen ze om tot een zo objectief mogelijk oordeel te komen. 
 • De commissieleden vergelijken hun eigen oordelen met elkaar. Verschillen deze van elkaar? Dan overlegt de commissie net zo lang totdat ze het met elkaar eens zijn. 
 • De commissieleden controleren alleen of u wel of niet aan de voorwaarden voldoet. zij geven verder geen punten of kwalitatieve score.

Wij beoordelen alle aanvragen op volgorde van binnenkomst. De aanvragen worden dus niet gerangschikt.

Wijzigingen doorgeven

De uitvoering van uw project kan anders gaan dan u heeft gepland. Dit kan gevolgen hebben voor uw subsidie. Neem daarom altijd contact met ons op als er iets verandert in uw situatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een andere einddatum van uw project.

Wij moeten uw wijziging eerst goedkeuren, voordat u deze mag doen. U krijgt bericht van ons binnen 8 weken nadat wij uw verzoek hebben gekregen. Hierin staat of u de wijziging mag doen of niet.

Subsidie in andere jaren

In 2022 en eerder in 2023 was er ook een openstelling voor Beter Aanbesteden. De voorwaarden waren toen hetzelfde als nu. U vindt ze hierboven bij Voorwaarden. Wilt u uw aanvraag beheren of wijzigingen doorgeven? Met de knop Uw aanvraag beheren gaat u naar Mijn RVO.

Meer weten?

Deze subsidie maakt deel uit van het programma Beter Aanbesteden. Kijk voor meer informatie over dit programma en de activiteiten die hierbij horen op de website van PIANOo. De complete regelingstekst van de subsidie Beter Aanbesteden vindt u in de Staatscourant van 3 mei 2022. De derde openstelling staat in de Staatscourant van 21 november 2023.

Veelgestelde vragen

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?