Gesloten voor aanvragen

Brexitvouchers

Gepubliceerd op:
16 maart 2018
Laatst gecontroleerd op:
1 januari 2022

Doet u zaken met het Verenigd Koninkrijk en blijkt dat uw onderneming te maken krijgt met de gevolgen van Brexit? Met de Brexitvoucher krijgt u subsidie voor advies over alternatieve markten of de concrete gevolgen van Brexit voor uw onderneming.

Gevolgen van Brexit

Welke alternatieve markten zijn er voor mijn producten na Brexit? Moet ik de logistieke processen van mijn bedrijf aanpassen? Als u zakendoet met het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) kan Brexit grote gevolgen hebben voor uw onderneming.

Breng de gevolgen van het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de EU in kaart met de Brexit Impact Scan. Blijkt dat u gevolgen gaat ondervinden, vraag dan de Brexitvoucher aan. Daarmee kunt u subsidie krijgen voor deskundig advies over alternatieve markten en de gevolgen van Brexit voor uw onderneming.

Voor wie?

U kunt de Brexitvoucher aanvragen als u:

 • een Nederlandse mkb-onderneming bent, niet zijnde een onderneming op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (de BES-eilanden) of Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Met de mkb-toets gaat u na of uw organisatie geldt als een mkb-onderneming;
 • bestaande economische belangen heeft in het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland).

Waarvoor kunt u een Brexitvoucher aanvragen?

U kunt een Brexitvoucher aanvragen voor:

 • advies over alternatieve markten voor de export en/of invoer van goederen en diensten;
 • het identificeren van gevolgen voor de onderneming op het terrein van logistiek of het vrij verkeer van werknemers, goederen en diensten.

Er gelden wel een aantal voorwaarden:

 • De diensten waarop de voucher betrekking heeft:
  • voorzien niet in een permanente of periodieke behoefte van de aanvrager;
  • behoren niet tot de gebruikelijke dienstverlening ten behoeve van de aanvrager, zoals routinematig belastingadvies, gangbare juridische advisering of reclame.
 • De eigen tijd die u besteedt tijdens het adviestraject wordt niet vergoed vanuit de voucher. Reis- en verblijfskosten komen ook niet voor vergoeding in aanmerking.

Waarde Brexitvoucher

Met de voucher krijgt u een vergoeding van 50% van de werkelijk gemaakte kosten, tot een maximum van € 2.500 exclusief btw. De minister verstrekt niet meer dan 1 voucher per mkb-onderneming, groep of fiscale eenheid waarvan de mkb-onderneming deel uitmaakt.

Budget 2021

Het budget voor de Brexitvoucher is op.

Voorwaarden externe deskundige

De externe deskundige:

 • beschikt over ten minste hbo-denk- en werkniveau;
 • heeft 3 of meer jaren ervaring met het adviseren en begeleiden van mkb-ondernemingen op het terrein van internationaal ondernemen;
 • is werkzaam binnen een adviesorganisatie met minimaal 5 werknemers. Deze organisatie heeft als een van de kerntaken het adviseren van exporterende of importerende mkb-ondernemingen én beschikt over brede internationale expertise die land- en regio-overstijgend is (voor advies over alternatieve markten);
 • óf beschikt over aantoonbare, specifieke expertise op het terrein van handel met en investeringen in het Verenigd Koninkrijk en kan dat aantonen door een meerjarentrackrecord te overleggen (voor advies over de praktische implicaties van Brexit).

Na uw aanvraag

Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Als datum van ontvangst geldt de datum waarop u uw aanvraag volledig heeft ingediend. Ontvangen we op 1 dag zoveel aanvragen dat het maximale subsidiebedrag wordt overschreden? Dan stelt de minister de volgorde van de verstrekking vast door middel van loting.

Krijgt u een voucher toegekend, dan ontvangt u deze digitaal. De voucher is 6 maanden geldig. U moet uw voucher binnen die periode gebruikt hebben. Op verzoek kunt u de geldigheid 1 keer verlengen met nog eens 6 maanden. U kunt uw voucher niet aan iemand anders geven.

Wijzigingen doorgeven

Wilt u iets veranderen aan uw voucheraanvraag? Dit kunt u doen via de knop hieronder. Kies voor 'Beheren' en log in met eHerkenning. Vervolgens gaat u naar uw zaak en kiest u de gewenste wijzigingsoptie.

U kunt de aanvraag niet inhoudelijk aanpassen. Wel kunt u een verzoek doen om de voucheraanvraag in te trekken.

Brexit-voucher overdragen

Is het adviestraject afgerond, dan draagt u uw Brexit-voucher over aan uw adviseur. Download en vul hiervoor eerst de Verklaring overdragen Brexit-voucher in. Via de onderstaande knop kiest u voor 'Beheren' en logt u in met eHerkenning.  Daarna gaat u naar Overdragen en voert u de taak Voucheroverdracht uit.

Heeft een intermediair namens u de aanvraag ingediend vóór 26 juni 2020? Dan kunt u de intermediair ook vragen om de overdracht uit te voeren. In dat geval moet u eerst de 'Verklaring overdracht Brexitvoucher' invullen en ondertekenen. Uw intermediair uploadt deze verklaring dan bij de overdracht.

Brexitvoucher verzilveren

Als de ondernemer de Brexitvoucher heeft overgedragen, kan de adviseur deze verzilveren. Als adviseur ontvangt u een e-mail als de overdracht is verwerkt. Vervolgens verzilvert u de voucher via de knop hieronder. Kies voor 'Beheren' en log in met eHerkenning. Ga dan naar de betreffende zaak en kies voor 'Verzilveren'.

Let op: u moet de Brexitvoucher verzilveren binnen 3 maanden nadat de voucher is overgedragen. Doet u dat te laat, dan vervalt de voucher en krijgt u het bedrag niet uitbetaald. U kunt deze termijn niet verlengen.

Wij controleren de aanvragen voor verzilvering steekproefsgewijs. Valt een aanvraag in de steekproef, dan vragen wij u om extra informatie aan te leveren.

Restbedrag betalen

Door de Brexitvoucher te verzilveren krijgt de adviseur een deel van zijn/haar diensten uitbetaald. U betaalt zelf het resterende bedrag boven de € 2.500, en de btw.

For English speaking experts/consultants

As expert and/or consultant, you will receive a notification by email once the voucher has been transferred to you and you can redeem the voucher. To do this use the button Redeem Brexitvoucher, and the webform 'Application for subsidy Brexit voucher for external expert'.

Once you have received the voucher, you must redeem it within 3 months. If you don't, it will no longer be valid. You cannot extend the period of validity.

Publicatie Staatscourant

Vragen over Brexit-vouchers?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?