Open voor aanvragen

Administratieve verplichtingen na het ontvangen van nationale cofinanciering Digital Europe

Gepubliceerd op:
3 juni 2022
Laatst gecontroleerd op:
6 mei 2024

Tijdens de uitvoering van uw project vragen wij u een aantal zaken aan te leveren. We zoeken hierbij zoveel mogelijk aansluiting bij de vereisten van de Europese subsidieaanvraag.

Voortgangsrapportages

U levert de voortgangsrapportage aan zoals ingediend bij de Europese Commissie.

Vaststelling

  • U levert de eindrapportage aan zoals ingediend bij de Europese Commissie.
  • U levert het rapport van feitelijke bevindingen van een accountant of accountants-administratieconsulent aan over de in artikel 4:45 van de Algemene wet bestuursrecht bedoelde voorschriften.

Wijzigingen

Belangrijke wijzigingen geeft u aan ons door via een wijzigingsverzoek.

  • Wijken de subsidiabele kosten meer dan 25% af? Dan geeft u dit aan ons door.
  • U geeft het ook aan ons door als u de activiteiten niet, niet helemaal, of niet op tijd kunt uitvoeren.

Alle bovengenoemde acties kunt u doorgeven bij het beheren van uw aanvraag via ons aanvraagportaal.

Veel gestelde vragen

Lees de veel gestelde vragen en antwoorden over de zaken die u regelt na uw aanvraag in het klantportaal, en de behandeltermijnen voor de nationale cofinanciering.

In opdracht van:
Bent u tevreden over deze pagina?