Open voor aanvragen

Cofinanciering ministerie van Defensie voor EDF

Gepubliceerd op:
22 juli 2022
Laatst gecontroleerd op:
9 augustus 2023

Het ministerie van Defensie biedt ook cofinanciering aan voor voorstellen die defensiebehoeften raken. Voor de EDF oproepen heeft het ministerie van Defensie een prioritering gemaakt.

Startdatum:
donderdag 14 september 2023
07:00 (CEST)
Einddatum:
woensdag 25 oktober 2023
15:00 (CEST)

Stoplichtenlijst

Het ministerie van Defensie kijkt naar:

  • De relevantie: hoe sluit een onderwerp aan op de defensiebehoefte en ambities? en;
  • De urgentie: waarom is het belangrijk om nu te investeren in dit onderwerp en waarom in Europees verband?

Uiteindelijke cofinanciering door Defensie van voorstellen is altijd afhankelijk van de definitieve projectvoorstellen, het belang van een werkpakket door Nederlandse kennisinstelling of industrie, en participerende industrie en lidstaten. De bedragen genoemd in de stoplichtenlijst zijn indicatief. Uit de stoplichtenlijst kunnen geen rechten worden ontleend.

De stoplichtenlijst hieronder geeft het volgende aan:

  • Voor 19 onderwerpen (10 research en 9 development) biedt het ministerie van Defensie kansen voor financiële steun of 'in kind' steun (steun door middel van een Letter of Intent).
  • Defensie ziet bij 13 onderwerpen geen mogelijkheid tot cofinanciering en ook niet een mogelijkheid tot steun 'in kind'.

Steunbrieven

Steunbrieven bij ontwikkelactiviteiten

Bij voorstellen waar het ministerie van Defensie cofinanciering of ‘in kind’ steun biedt, tekent het ministerie van Defensie een Letter of Intent en Initial Common Requirements met de deelnemende landen. Deze worden via het leidende land in het project gedeeld met de consortiumleider. Tenzij u de consortiumleider bent, hoeft u hiervoor geen actie te ondernemen.

Steunbrieven bij onderzoeksactiviteiten

Bij Research-onderwerpen ondertekent Defensie geen Letter of Intent met de deelnemende landen. In tegenstelling tot eerdere jaren, wordt door Defensie ook niet standaard Letter of Support verstrekt aan relevante projectvoorstellen. Mocht u hierdoor tegen problemen aanlopen, bijvoorbeeld omdat u alleen mag deelnemen aan een consortium met een dergelijke steunbrief, neem dan contact op met Defensie om de mogelijkheden te bespreken. 

Hoe vraagt u steun aan?

Cofinanciering kunt u aanvragen via het aanvraagportaal. 

Om uw aanvraag zo goed mogelijk te behandelen, vragen wij u 1 vragenlijst in te dienen voor alle Nederlandse consortiumdeelnemers die ondersteuning nodig hebben. Steun is altijd afhankelijk van de inhoud van de werkpakketten en de financiële onderbouwing. Het is dan ook raadzaam het ministerie van Defensie in een vroeg stadium te betrekken of te informeren.

Uw aanvraag voorbereiden

Vul voor het aanvragen het onderstaande 'Format begroting kosten cofinanciering defensie EDF 2023' in.

Aanvragen

U kunt van 14 september 2023 tot en met 25 oktober 2023, 17:00 uur een aanvraag indienen voor cofinanciering of een vergoeding nationale kosten door het ministerie van Defensie. Het ministerie van Defensie streeft ernaar uiterlijk 8 november 2023, 17:00 uur de definitieve besluiten met u te communiceren.

Vragen?

Heeft u meer informatie nodig over een specifiek onderwerp en de mogelijkheden voor steun van het ministerie van Defensie? Neem dan contact op met het ministerie door het sturen van een e-mail naar: edf@mindef.nl.

In opdracht van:
  • Europese Unie (gefinancierd door)
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
In samenwerking met:
  • Ministerie van Defensie
Bent u tevreden over deze pagina?