Gesloten voor aanvragen

Cofinanciering ministerie van Defensie voor EDF

Gepubliceerd op:
22 juli 2022
Laatst gecontroleerd op:
12 november 2022

Het ministerie van Defensie biedt ook cofinanciering aan voor voorstellen die defensiebehoeften raken. Voor de EDF 2022 oproep heeft het ministerie van Defensie een prioritering gemaakt.

Het ministerie van Defensie kijkt naar:

 • De relevantie: hoe sluit een onderwerp aan op de defensiebehoefte en ambities?
 • En de urgentie: waarom is het belangrijk om nu te investeren in dit onderwerp en waarom in Europees verband?

Stoplichtenlijst

De stoplichtenlijst hieronder geeft het volgende aan:

 • Voor 19 onderwerpen biedt het ministerie van Defensie kansen voor financiële steun of 'in kind' steun (steun door middel van een Letter of Intent).
 • Bij 6 onderwerpen ziet het ministerie van Defensie weinig tot geen mogelijkheid tot cofinanciering, maar is er wel de mogelijkheid tot steun 'in kind'.
 • Defensie ziet bij 4 onderwerpen geen mogelijkheid tot cofinanciering en ook niet een mogelijkheid tot steun 'in kind'.

Steunbrieven

Steunbrieven bij ontwikkelactiviteiten

Bij voorstellen waar het ministerie van Defensie cofinanciering of ‘in kind’ steun biedt, tekent het ministerie van Defensie een Letter of Intent en Initial Common Requirements met de deelnemende landen. Deze worden via het leidende land in het project gedeeld met de consortiumleider. Tenzij u de consortiumleider bent, hoeft u hiervoor geen actie te ondernemen.

Steunbrieven bij onderzoeksactiviteiten

Bij onderzoeksactiviteiten ondertekent het ministerie van Defensie geen Letter of Intent. Wel kunt u een andere steunbrief aanvragen. Deze heeft geen formele waarde voor de Europese Commissie, maar kan u wel helpen bij de consortiumvorming en beoordeling van het voorstel.

 • Ontvangt u cofinanciering of ‘in kind’ steun? Dan ontvangt uw consortium een Letter of Interest (ook wel Letter of Support).
 • Ontvangt u geen cofinanciering of ‘in kind’ steun? Maar heeft het ministerie van Defensie wel eerdere positieve, relevante samenwerking met de consortiumdeelnemer(s) van uw project gehad? Dan ontvangt uw consortium een Letter of Reference.

Hoe vraagt u steun aan?

Zowel cofinanciering als steunbrieven kunt u aanvragen via het aanvraagportaal. De link naar het portaal vindt u onderaan op deze pagina.

Om uw aanvraag zo goed mogelijk te behandelen, vragen wij u 1 vragenlijst in te dienen voor alle Nederlandse consortiumdeelnemers die ondersteuning nodig hebben. Steun is altijd afhankelijk van de inhoud van de werkpakketten en de financiële onderbouwing. Het is dan ook raadzaam het ministerie van Defensie in een vroeg stadium te betrekken of te informeren.

Aanvragen

 • U kon tot 10 november 17:00 uur een aanvraag indienen voor cofinanciering of een vergoeding nationale kosten door het ministerie van Defensie.
 • Ook kon u tot 10 november 17:00 uur een aanvraag indienen voor een steunbrief vanuit het ministerie van Defensie.

Het ministerie van Defensie streeft ernaar uiterlijk 17 november 17:00 uur de definitieve besluiten met u te communiceren.

NB: De mogelijkheid tot het aanvragen van steun door het ministerie van Defensie stopt eerder dan de mogelijkheid tot het aanvragen van cofinanciering voor module B van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Vragen?

Heeft u meer informatie nodig over een specifiek onderwerp en de mogelijkheden voor steun van het ministerie van Defensie? Neem dan contact op met het ministerie via edf@mindef.nl.

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
In samenwerking met:
 • Ministerie van Defensie
Bent u tevreden over deze pagina?