Open voor aanvragen

Europees Defensie Fonds (EDF)

Gepubliceerd op:
10 april 2018
Laatst gecontroleerd op:
30 mei 2023

Werkt u aan een innovatieve technologie die interessant is voor Defensie? En werkt u samen met bedrijven, kennisinstellingen en universiteiten? De Europese Commissie (EC) wil met het EDF onderzoek en ontwikkeling voor Defensie verder stimuleren. Het EDF staat tevens open voor technologieën die ook voor andere doeleinden geschikt zijn. Denk aan cyberveiligheid, medische tegenmaatregelen of technologie voor hernieuwbare energie.

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum:
woensdag 31 mei 2023
07:00 (CET)
Einddatum:
woensdag 15 november 2023
16:00 (CET)
Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
Let op: sluitingsdatum module A: 1 november 2023, module B: 15 november 2023. Budget 2023: module A € 250.000 en module B € 5.950.000.
Totaal budget:
€ 8.000.000.000

Wat is het Europees Defensie Fonds?

Het Europees Defensie Fonds (of European Defence Fund, EDF) loopt van 2021 tot 2027. Het EDF-programma staat naast het Horizon Europe programma, dat alleen civiel onderzoek mag financieren.

Werkprogramma’s van het EDF

Het EDF voert jaarlijks werkprogramma’s uit met 17 thematische en horizontale onderdelen van acties.

Werkprogramma EDF 2021

Met een totaalbudget van € 1,2 miljard waren er meerdere EDF-oproepen die openstonden tot december 2021.

Werkprogramma EDF 2022

Met een totaalbudget van ongeveer € 924 miljoen waren er 33 EDF-oproepen die openstonden in 2022. De Europese Commissie (EC) beoordeelt de ingeleverde voorstellen met hulp van onafhankelijke experts. De EC verwacht de subsidieovereenkomsten tegen het eind van 2023 te kunnen ondertekenen.

Werkprogramma EDF 2023

Het werkprogramma voor 2023 vindt u op de informatiepagina van de EC over het EDF (Engelstalig) onder Annual work programmes > EDF Work Programme 2023 - Part 2 (pdf, Engelstalig).

De EDF-oproepen voor 2023 vindt u op de website van de EC voor financierings- en aanbestedingsmogelijkheden (Engelstalig).

Budget

De EC heeft voor het EDF een totaalbudget beschikbaar van bijna € 8 miljard voor 2021-2027. De EC maakt een verschil tussen onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten:

 • € 2,7 miljard gaat naar de financiering van gezamenlijk defensieonderzoek.
 • € 5,3 miljard gaat naar de financiering van projecten voor gezamenlijke vermogensontwikkeling als aanvulling op de nationale bijdragen.

Het EDF vergoedt een specifiek deel van de subsidiabele kosten per categorie:

 • onderzoeksactiviteiten 100%;
 • ontwikkelactiviteiten: variërend van 20% tot 90%, zonder mogelijke bijkomende bonussen.

De cofinanciering van het ministerie van EZK moet het financieringsgat kleiner maken voor de ontwikkelactiviteit. Lees meer hierover onder Nationale cofinanciering module B.

Voorwaarden

Om voor EDF-subsidie in aanmerking te komen moet uw project voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Een consortium moet bestaan uit minstens 3 bedrijven en/of kennisinstellingen uit mimimaal 3 EU-lidstaten.
 • Bij disruptieve technologieën zijn kleinere consortia ook mogelijk. Dan geldt de voorwaarde voor minstens 2 deelnemers uit minimaal 2 EU-lidstaten.
 • Noorwegen mag als enige geassocieerd land ook mee doen aan het EDF en telt dus ook mee. Een bedrijf en/of kennisinstelling van de minimaal 3 of 2 (kleinere) consortiumleden mag gevestigd zijn in Noorwegen.

  Nationale cofinanciering

  Voor de overgebleven ontwikkelkosten die het EDF niet betaalt, moeten deelnemers bij hun Europese aanvraag aantonen op welke manier zij die overige kosten financieren. Om Nederlandse ondernemers in staat te stellen zo’n  EDF-aanvraag voor ontwikkelactiviteiten in te dienen, geeft het ministerie van EZK cofinanciering als dit nodig is. Hiervoor zijn 2 modules beschikbaar.

  Module A

  Module A helpt mkb’ers in het positioneren voor deelname aan een consortium voor een EDF-oproep. Om deel te nemen aan een consortium moet er vaak een non-disclosure of een consortium overeenkomst getekend worden. Grotere bedrijven hebben daar een juridische afdeling voor, maar kleine bedrijven niet. Mkb’ers kunnen via deze module een vergoeding aanvragen voor het inhuren van een externe consultant om zo’n overeenkomst juridisch te checken.

  Er is in 2023 in totaal € 250.000 beschikbaar voor module A.

  • De externe partij wordt vergoed tot € 170 per uur zonder btw.  
  • De aanvrager krijgt maximaal 50% vergoed met een maximum bedrag van € 5.000 per aanvraag.
  • Neemt u deel aan meerdere projecten in verschillende consortia? Dan ontvangt u maximaal € 5.000 per project. Huurt u meerdere consultants in voor deelname aan hetzelfde project? Dan kunt u 1 aanvraag indienen en slechts eenmaal het maximum bedrag van € 5.000 aan vergoeding ontvangen. 
  • Deze module is niet beschikbaar voor grotere ondernemingen.

  Module B

  Module B subsidieert kosten voor ontwikkelactiviteiten die niet in aanmerking komen voor 100% financieringsmogelijkheden vanuit het EDF zelf. Deze activiteiten zijn: prototyping, certificering, kwalificatie en testen. Zie de activiteiten e t/m h uit de EDF-verordening artikel 10 lid 3.

  Er is in 2023 in totaal € 5.950.000 beschikbaar voor module B.

  • De cofinanciering subsidieert maximaal 25% voor grote ondernemingen.
  • Dit percentage van 25% wordt verhoogd met:
   • 10% voor middelgrote ondernemingen - dus totaal 35%;
   • 20% voor kleine ondernemingen - dus totaal 45%.
  • Het percentage wordt extra verhoogd met 15% als de aanvrager voldoet aan de voorwaarden van de algemene groepsvrijstellingsverordening artikel 25 lid 6b. In deze verordening wordt staatssteun onder bepaalde voorwaarden toegestaan, in dit geval voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling. Dus als aan deze voorwaarde wordt voldaan is het totale subsidiepercentage:
   • 50% voor middelgrote ondernemingen;
   • 60% voor kleine ondernemingen.

  De nationale cofinanciering onder module B kan maximaal 60% zijn. Het maximum bedrag per aanvraag is € 1.500.000.

  De nationale en EU-subsidie samen mag opgeteld niet meer dan 100% zijn.

  Aanvragen nationale cofinanciering

  Uw aanvraag voorbereiden

  Voor module A heeft u nodig:

  • De offerte van de externe consultant die u wilt gaan inhuren.

  Voor module B heeft u nodig:

  • de gegevens van de consortiumleden. U moet hiervoor het format gebruiken dat u hieronder kunt downloaden.
  • een voorlopig begrotingsoverzicht van alle ontwikkelactiviteiten waar u zelf bij betrokken bent. U kunt hiervoor de modelbegroting-Excel gebruiken die u hieronder kunt downloaden.

  Ontvangt u voor een ontwikkelactiviteit al financiering vanuit het ministerie van Defensie? Dan kunt u voor diezelfde activiteit geen financiering krijgen vanuit de cofinancieringsregeling van het ministerie van EZK. Dit geldt per ontwikkelactiviteit, niet per project.

  Aanvragen module A

  U kunt van 31 mei 2023, 9:00 uur tot 1 november 2023, 17:00 uur een aanvraag indienen voor vergoeding vanuit module A.

  Aanvragen module B

  U kunt van 31 mei 2023, 9:00 uur tot 15 november 2023, 17:00 uur een aanvraag indienen voor nationale cofinanciering vanuit module B.

  Cofinanciering door ministerie van Defensie

  Het Ministerie van Defensie biedt in 2023 ook cofinanciering aan voorstellen die defensiebehoeften raken. U leest meer hierover op de pagina Cofinanciering door ministerie van Defensie.

  U kunt op dit moment nog geen cofinanciering aanvragen bij het ministerie van Defensie. Dat kan vanaf 1 september 2023. U kunt dan tot en met 25 oktober 2023 uw aanvraag indienen.

  Meer informatie

  Via onderstaande links vindt u meer informatie het EDF:

  Vragen over het Europees Defensie Fonds?

  Neem contact op met de EDF-adviseurs van Team IRIS:

  Of mail naar het algemene e-mailadres van Team IRIS.

   In opdracht van:
   • Europese Unie (gefinancierd door)
   • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
   In samenwerking met:
   • Ministerie van Defensie
   Bent u tevreden over deze pagina?