Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Europees Defensie Fonds (EDF)

Gepubliceerd op:
10 april 2018
Laatst gecontroleerd op:
29 februari 2024

Werkt u aan een innovatieve technologie die interessant is voor Defensie? En werkt u samen met bedrijven, kennisinstellingen en universiteiten? De Europese Commissie (EC) wil met het EDF onderzoek en ontwikkeling voor Defensie verder stimuleren. Het EDF staat tevens open voor technologieën die ook voor andere doeleinden geschikt zijn. Denk aan cyberveiligheid, medische tegenmaatregelen of technologie voor hernieuwbare energie.

Hoogte financiering en looptijd

Startdatum:
woensdag 31 mei 2023
09:00
Einddatum:
woensdag 15 november 2023
17:00
Sluitingsdata en hoogte financiering:
Let op: sluitingsdatum module A: 1 november 2023, module B: 15 november 2023. Budget 2023: module A € 250.000 en module B € 5.950.000.
Totaal budget:
€ 8.000.000.000

Wat is het Europees Defensie Fonds?

Het Europees Defensie Fonds (of European Defence Fund, EDF) loopt van 2021 tot 2027. Het EDF-programma staat naast het Horizon Europe programma, dat alleen civiel onderzoek mag financieren.

Doelen

Het EDF heeft als doelen:

 • het concurrentievermogen,
 • de innovatiecapaciteit, en
 • de efficiëntie van de Europese defensie-industrie te versterken.

Daarnaast draagt het bij  aan de technologische soevereiniteit van de Europese Unie (EU).

Het EDF bevordert de samenwerking tussen bedrijven van elke grootte en elk kennisgebied in de hele EU. Het EDF doet dit door onderzoek en ontwikkeling van geavanceerde defensietechnologie en -uitrusting die gegevens met elkaar kunnen uitwisselen.

Het EDF steunt concurrerende en samenwerkende defensieprojecten tijdens de hele cyclus van onderzoek tot ontwikkeling, moedigt het mkb aan deel te nemen aan samenwerkingsprojecten en bevordert baanbrekende innovatieve oplossingen.

Bekijk hieronder de video over EDF.

Werkprogramma’s van het EDF

Het EDF voert jaarlijks werkprogramma’s uit met 17 thematische en horizontale onderdelen van acties.

Betrokkenheid mkb

De EC streeft naar een grote betrokkenheid van het mkb. Daarom zijn er speciale calls in het EDF die alleen open staan voor het mkb. Het consortium mag hierbij alleen uit mkb’ers bestaan. Bedrijven kunnen zelf een projectidee aandragen dat nuttig is voor het defensiedomein.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ziet ook graag dat het mkb meedoet in het EDF. Om het mkb te steunen biedt het ministerie cofinanciering aan en kent het bonussen toe als het mkb in de consortia meedoet. Lees meer hierover onder Nationale cofinanciering.

Videoverslag EDF-NEDS Matchmaking in samenwerking met de NIDV

Videoverslag EDF-NEDS Matchmaking

Op woensdag 29 november 2023 vond in Rotterdam de EDF-NEDS Matchmaking plaats. Het Europees Defensie Fonds (EDF) geeft financiering aan samenwerkingsverbanden van bedrijven, universiteiten, kennisinstellingen en overheden die internationaal samenwerken aan onderzoek en ontwikkeling in de defensietechnologie. Ook zijn er calls voor alleen mkb-ondernemingen.

Budget

De EC heeft voor het EDF een totaalbudget beschikbaar van bijna € 8 miljard voor 2021-2027. De EC maakt een verschil tussen onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten:

 • € 2,7 miljard gaat naar de financiering van gezamenlijk defensieonderzoek.
 • € 5,3 miljard gaat naar de financiering van projecten voor gezamenlijke vermogensontwikkeling als aanvulling op de nationale bijdragen.

Het EDF vergoedt een specifiek deel van de subsidiabele kosten per categorie:

 • onderzoeksactiviteiten 100%;
 • ontwikkelactiviteiten: variërend van 20% tot 90%, zonder mogelijke bijkomende bonussen.

De cofinanciering van het ministerie van EZK moet het financieringsgat kleiner maken voor de ontwikkelactiviteit. Lees meer hierover onder Nationale cofinanciering module B.

Voorwaarden

Om voor EDF-subsidie in aanmerking te komen moet uw project voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Een consortium moet bestaan uit minstens 3 bedrijven en/of kennisinstellingen uit mimimaal 3 EU-lidstaten.
 • Bij disruptieve technologieën zijn kleinere consortia ook mogelijk. Dan geldt de voorwaarde voor minstens 2 deelnemers uit minimaal 2 EU-lidstaten.
 • Noorwegen mag als enige geassocieerd land ook mee doen aan het EDF en telt dus ook mee. Een bedrijf en/of kennisinstelling van de minimaal 3 of 2 (kleinere) consortiumleden mag gevestigd zijn in Noorwegen.

Eligibility verklaring van de Nederlandse overheid

Bedrijven die onder zeggenschap staan van een moederbedrijf of aandeelhouders die gevestigd zijn buiten de EU of Noorwegen komen in principe niet in aanmerking voor EDF-subsidie. 

Er geldt een uitzondering als zo’n bedrijf garanties kan bieden voor de veiligheids- en defensiebelangen van de EU:

 1. De Nederlandse overheid moet die garanties eerst goedkeuren.
 2. Met deze goedkeuring  krijgt u een zogenaamde 'eligibility verklaring' van de Nederlandse overheid. Deze verklaring moet u bij het projectvoorstel toevoegen bij de indiening van de subsidieaanvraag.
 3. Daarna toetst de EC zelf ook of de betreffende aanvrager daadwerkelijk subsidiabel is en gebruik mag maken van de uitzonderingspositie in het EDF.

De (aanvraag)procedure van een eligibility verklaring is lang. Daarom is het belangrijk dat deze aanvragen uiterlijk 8 weken vóór het Werkprogramma van 2023 binnen zijn. Dit jaar is dat 27 september 2023.

Overweegt u een deelname aan het EDF en denkt u daar een eligibility verklaring voor te moeten opstellen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met een van onze adviseurs voor een adviesgesprek.  

Nationale cofinanciering

Voor de overgebleven ontwikkelkosten die het EDF niet betaalt, moeten deelnemers bij hun Europese aanvraag aantonen op welke manier zij die overige kosten financieren. Om Nederlandse ondernemers in staat te stellen zo’n  EDF-aanvraag voor ontwikkelactiviteiten in te dienen, geeft het ministerie van EZK cofinanciering als dit nodig is. Hiervoor zijn 2 modules beschikbaar.

Module A

Module A helpt mkb’ers in het positioneren voor deelname aan een consortium voor een EDF-oproep. Om deel te nemen aan een consortium moet er vaak een non-disclosure of een consortium overeenkomst getekend worden. Grotere bedrijven hebben daar een juridische afdeling voor, maar kleine bedrijven niet. Mkb’ers kunnen via deze module een vergoeding aanvragen voor het inhuren van een externe consultant om zo’n overeenkomst juridisch te checken.

Er is in 2023 in totaal € 250.000 beschikbaar voor module A.

 • De externe partij wordt vergoed tot € 170 per uur zonder btw.  
 • De aanvrager krijgt maximaal 50% vergoed met een maximum bedrag van € 5.000 per aanvraag.
 • Neemt u deel aan meerdere projecten in verschillende consortia? Dan ontvangt u maximaal € 5.000 per project. Huurt u meerdere consultants in voor deelname aan hetzelfde project? Dan kunt u 1 aanvraag indienen en slechts eenmaal het maximum bedrag van € 5.000 aan vergoeding ontvangen. 
 • Deze module is niet beschikbaar voor grotere ondernemingen.

Module B

Module B subsidieert kosten voor ontwikkelactiviteiten die niet in aanmerking komen voor 100% financieringsmogelijkheden vanuit het EDF zelf. Deze activiteiten zijn: prototyping, certificering, kwalificatie en testen. Zie de activiteiten e t/m h uit de EDF-verordening artikel 10 lid 3.

Er is in 2023 in totaal € 5.950.000 beschikbaar voor module B.

 • De cofinanciering subsidieert maximaal 25% voor grote ondernemingen.
 • Dit percentage van 25% wordt verhoogd met:
  • 10% voor middelgrote ondernemingen - dus totaal 35%;
  • 20% voor kleine ondernemingen - dus totaal 45%.
 • Het percentage wordt extra verhoogd met 15% als de aanvrager voldoet aan de voorwaarden van de algemene groepsvrijstellingsverordening artikel 25 lid 6b. In deze verordening wordt staatssteun onder bepaalde voorwaarden toegestaan, in dit geval voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling. Dus als aan deze voorwaarde wordt voldaan is het totale subsidiepercentage:
  • 50% voor middelgrote ondernemingen;
  • 60% voor kleine ondernemingen.

De nationale cofinanciering onder module B kan maximaal 60% zijn. Het maximum bedrag per aanvraag is € 1.500.000.

De nationale en EU-subsidie samen mag opgeteld niet meer dan 100% zijn.

Ontvangt u voor een ontwikkelactiviteit al financiering vanuit het ministerie van Defensie? Dan kunt u voor diezelfde activiteit geen financiering krijgen vanuit de cofinancieringsregeling van het ministerie van EZK. Dit geldt per ontwikkelactiviteit, niet per project.

Aanvragen

U kunt op dit moment geen aanvraag indienen. U kon tot 1 november 2023, 17:00 uur een aanvraag indienen voor module A en tot 15 november 2023, 17:00 uur voor module B.

Vragen over het Europees Defensie Fonds?

Neem contact op met de EDF-adviseurs van Team IRIS door een e-mail te sturen naar:

Of mail naar het algemene e-mailadres van Team IRIS: teamiris@rvo.nl.

Cofinanciering door ministerie van Defensie

Het ministerie van Defensie bood in 2023 ook cofinanciering aan voorstellen die defensiebehoeften raken. Aanvragen is op dit moment niet mogelijk, dit kon tot en met 25 oktober 2023. Lees meer over Cofinanciering door ministerie van Defensie.

Meer informatie

Via onderstaande links vindt u meer informatie het EDF:

NAVO DIANA-programma

DIANA staat voor Defensie Innovatie Accelerator voor de Noord-Atlantische Oceaan en is een nieuw fondsprogramma van de NAVO. Het maakt gebruik van haar acceleratieprogramma en netwerk van testcentra om start-ups en andere innovators samen te brengen met operationele eindgebruikers, wetenschappers en systeemintegrators. Doel is om interessante deep-tech te ontwikkelen met oplossingen voor dual-use gebruik voor de NAVO. De programma’s zullen zich richten op de 3 gebieden: energy resilience, secure information sharing en sensing & surveillance. 

Vanaf 19 juni staan pilot challenge programma’s voor 2023 gepubliceerd op de NAVO DIANA website. Bedrijven die challenges winnen onder het DIANA-acceleratorprogramma krijgen toegang tot subsidies, accelerators, deep-tech testcentra, financiering en begeleiding.

Meer weten?

Binnenkort leest u meer op onze site over DIANA en de rol die RVO hierbij heeft. Wilt u meer weten over het NAVO DIANA programma? Registreer u op de DIANA portal om updates en deadlines in uw mailbox te ontvangen. Of volg het laatste nieuws op de LinkedIn-pagina van NAVO DIANA.

In opdracht van:
 • Europese Unie (gefinancierd door)
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
In samenwerking met:
 • Ministerie van Defensie
Bent u tevreden over deze pagina?