Gesloten voor aanvragen

Energising Development (EnDev)

Gepubliceerd op:
29 oktober 2015
Laatst gecontroleerd op:
6 maart 2024

Energising Development (EnDev) zorgt voor blijvende toegang tot moderne energietechnologieën en -diensten. Het programma richt zich op huishoudens, maatschappelijke instellingen en mkb-bedrijven in ontwikkelingslanden. De projecten vinden plaats in 20 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Wat doet EnDev?

EnDev ondersteunt de ontwikkeling van markten voor moderne energievoorzieningen, vooral in landelijke gebieden. Het gaat om hernieuwbare energie om onder andere te koken, voor verlichting en voor opladers van mobiele telefoons. Onderdeel van EnDev is het opleiden en coachen van fabrikanten en wederverkopers. Zij leren over schonere oplossingen voor voedselbereiding en kleine zonne-energiesystemen. Ook steunt het programma de aanleg van elektriciteitsleidingen via minigrids. Daarnaast stimuleert EnDev de productie van biogas voor huishoudelijk gebruik.

EnDev richt zich op vraag en aanbod. Aan de vraagkant zorgt het voor bewustwording. Ook ondersteunt het de introductie van nieuwe bedrijfsmodellen, zoals PAYGO en consumentenkrediet. Aan de aanbodkant zorgen de projecten voor de beschikbaarheid van energieproducten van hoge kwaliteit.

Oproep voor voorstellen

EnDev is geen subsidieprogramma. Het publiceert aankondigingen voor het indienen van voorstellen in de vorm van resultaatgerichte financiering op de EnDev website.

EnDev is altijd opzoek naar partners om de toegang tot moderne energie te stimuleren. Wilt u partner worden? Neem contact op.

EnDev resultaten

Eind 2022 faciliteerde EnDev moderne energiediensten en -technologieën voor:

  • 28,7 miljoen mensen;
  • 31.500 sociale infrastructuren, waaronder scholen en gezondheidscentra;
  • 89.800 micro- en mkb-bedrijven.

Het doel van EnDev is om ervoor te zorgen dat 36 miljoen mensen in 2025 duurzame toegang hebben tot moderne energie. Voor meer resultaten, zie de EnDev website. Voor een overzicht van EnDev projecten, bezoek onze projectendatabank
 

EnDev in de praktijk

Introductie van elektrische snelkookpannen in Kakuma

De meerderheid van de 258.000 mensen die in en rond het vluchtelingenkamp Kakuma Kenia wonen, gebruiken traditionele kookmethoden. Deze hebben gevolgen voor de gezondheid, gendergelijkheid en het milieu. Met toegang tot elektriciteit via een minigrid systeem op zonne-energie zag EnDev de kans om elektrische snelkookpannen te introduceren als alternatief voor koken op biomassa. 

Achtergrond

Ongeveer 4 miljard mensen hebben geen toegang tot elektriciteit of moderne middelen om te koken. Dit heeft serieuze gevolgen voor hun kwaliteit van leven en mogelijkheden om inkomen te verdienen. Maar ook voor het milieu, gezondheid en onderwijs. EnDev richt zich op toegang tot moderne, hernieuwbare energie. Hiermee draagt het programma bij aan het versterken van de sociaaleconomische ontwikkeling en het tegengaan van klimaatverandering. Voor meer informatie over het EnDev-programma, zie de EnDev website.

Meer informatie

EnDev is een strategisch partnerschap van betrokken donateurs, partners en personen. Zij werken samen om sociale ontwikkeling en economische groei te steunen. Het partnerschap is de drijvende kracht achter het succes van EnDev. Duitsland, Nederland, Noorwegen en Zwitserland werken samen om de toegang tot energie en sociaaleconomische ontwikkeling te stimuleren.

Het Duitse Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) coördineren het EnDev-programma. RVO doet dit namens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.
 

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?