Open voor aanvragen

Energising Development (EnDev)

Gepubliceerd op:
29 oktober 2015
Laatst gecontroleerd op:
25 maart 2021

Energising Development (EnDev) geeft blijvend toegang tot moderne energietechnologieën en -diensten. Het programma richt zich op huishoudens, maatschappelijke instellingen en mkb-bedrijven in ontwikkelingslanden. De projecten vinden plaats in 20 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Ongeveer 4 miljard mensen hebben geen toegang tot elektriciteit of moderne middelen om te koken. Dit heeft serieuze gevolgen voor hun kwaliteit van leven en mogelijkheden om inkomen te verdienen. Maar ook voor het milieu, gezondheid en onderwijs. EnDev richt zich op toegang tot moderne, hernieuwbare energie. Hiermee draagt het programma bij aan het versterken van de sociaal-economische ontwikkeling en het tegengaan van klimaatverandering.

Wat doet EnDev?

EnDev ondersteunt de ontwikkeling van markten voor moderne energievoorzieningen, vooral in landelijke gebieden. Het gaat om hernieuwbare energie om onder andere te koken, voor verlichting en voor opladers van mobiele telefoons.

Onderdeel van EnDev is het opleiden en coachen van fabrikanten en wederverkopers. Zij leren over schonere oplossingen voor voedselbereiding en kleine zonne-energiesystemen. Ook steunt het programma de aanleg van elektriciteitsleidingen via mininetwerken. Daarnaast stimuleert EnDev de productie van biogas voor huishoudelijk gebruik.

Resultaatgericht

Het EnDev-programma richt zich op vraag en aanbod. Aan de vraagkant zorgt het voor bewustwording. Ook ondersteunt het de introductie van nieuwe bedrijfsmodellen, zoals PAYGO en consumentenkrediet. Aan de aanbodkant zorgen de projecten voor kwaliteit en beschikbaarheid van energieproducten, zoals: zonnepanelen, schone kooktoestellen en koelsystemen. EnDev is geen subsidieprogramma. Het publiceert oproepen om voorstellen in te dienen in de vorm van resultaatgerichte financiering.

Wat heeft EnDev bereikt?

Het doel van EnDev is om ervoor te zorgen dat 36 miljoen mensen in 2025 duurzame toegang hebben tot moderne energie. Eind 2022 faciliteerde EnDev moderne energiediensten en -technologieën voor:

  • 28,7 miljoen mensen;
  • 31.500 sociale infrastructuren, waaronder scholen en gezondheidscentra;
  • 89.800 micro- en mkb-bedrijven.

EnDev-partners verbinden

EnDev is een strategisch partnerschap van betrokken donateurs, partners en personen. Zij werken samen om sociale ontwikkeling en economische groei te steunen. Het partnerschap is de drijvende kracht achter het succes van EnDev, en is een samenwerking van Duitsland, Nederland, Noorwegen en Zwitserland. Deze landen willen de toegang tot energie en sociaal-economische ontwikkeling te stimuleren.

Het Duitse Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) coördineren het EnDev-programma. RVO doet dit namens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Meer weten?

Vragen over EnDev?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?