Open voor aanvragen

LIFE: Aandachtspunten

Laatst gecontroleerd op:
21 juli 2021
Gepubliceerd op:
8 augustus 2017

Check deze aandachtspunten voor u de aanvraag gaat doen. Zo maakt u meer kans om een goede aanvraag in te dienen.

Tips

 • Lees grondig de Call for Proposals en andere documenten door. U bent dan goed op de hoogte van de beoordelingscriteria van de Europese Unie (EU).
 • Een LIFE-project moet voldoende groot zijn. De projectkosten beginnen rond de € 1 miljoen. Governance-projecten mogen iets kleiner zijn (vanaf €7 ton).
 • Uw aanvraag sluit aan op de geprioriteerde acties zoals vermeld in de Call for Proposals.
 • Uw project helpt om het Europese beleid verder te ontwikkelen of te in te voeren.
 • Leg een duidelijke link tussen het milieuprobleem en uw doelstellingen, acties en verwachte resultaat.
 • Weet wat de uitgangssituatie is van het natuur-, milieu- en/of klimaatprobleem dat u wilt oplossen. Daardoor is ook duidelijk in hoeverre uw project helpt en wat de impact is.
 • Zorg ervoor dat de impact en resultaten van uw project zo goed mogelijk zijn gekwantificeerd (meetbaar), bij voorkeur duidelijk weergegeven in een tabel.
 • Beschrijf uw projectbudget goed. De kosten zijn evenredig. Het bevat details en geeft alle kosten weer.
 • De meerwaarde voor Europa is helder beschreven (bijvoorbeeld schaalbaar, kennisuitwisseling).
 • U en uw partners zijn gevestigd in de EU.
 • Als het project tot stand komt op basis van kennis uit Horizon-projecten of andere Europese Fondsen (2 bonuspunten), leg dan duidelijk uit waarom het vervolg logisch is en wat het verschil is met het 1e project.
 • Zorg voor een goede managementstructuur, weergegeven in een organogram.
 • Houd voldoende ruimte in uw planning om bijvoorbeeld vergunningen en autorisaties te verkrijgen of in te spelen op onvoorziene omstandigheden.
 • Schenk voldoende aandacht aan een strategie om de resultaten verder te verspreiden. Uitwisseling van informatie is belangrijk.
 • Kosten die u maakt vóór het tekenen van een grant agreement zijn niet subsidiabel. U krijgt circa ¾ jaar na het indienen van een proposal de uitslag.

Europese aanvraagprocedure

Wij adviseren aanvragers het hele jaar door over de opbouw van een projectidee. Aanvragen doet u rechtstreeks bij de EU tijdens de openstelling van een call. Vanaf 2021 verloopt de aanvraag voor een LIFE-subsidie geheel digitaal via het zogenoemde E-Grant systeem. Het E-Grant systeem is redelijk intuïtief. Nieuwe gebruikers zullen echter meer tijd nodig hebben het proces te doorlopen. Houd hier dus rekening mee in de planning.

Zo werkt het:

 • Als 1e dient de aanvrager in te loggen of een log-in-account te hebben. Op de E-Grant site zelf staat informatie over het systeem onder het kopje 'how to participate'. De ervaring leert dat de meeste aanvragers direct aan de slag gaan.
 • We adviseren u om LIFE niet op te zoeken via de zoekfunctie binnen het systeem, maar om er naar te scrollen in het blauwe scherm. De zoekfunctie selecteert meer resultaten dan noodzakelijk.
 • Met E-Grant vraagt u een topic aan en dus geen call, zoals dat bij E-proposals het geval was.
 • Onder een topic vindt u de toelichting, voorwaarden, documenten en templates.
 • Bij het indienen van een aanvraag heeft u een PIC-code nodig. Dit is een Personal Identification Code. Wanneer u al eerder via dit systeem aanvragen heeft ingediend, heeft u deze al. Mocht dat niet zo zijn, op niveau van indiening vraagt u binnen enkele minuten een PIC-code aan. Pas na selectie van een aanvraag volgt validatie van de PIC-code en wordt ook meer informatie gevraagd.
 •  Er zijn twee type signaleringen binnen het systeem: 'error' en 'warning' Bij 'warning' is het wel mogelijk een aanvraag in te dienen, bij 'error' niet.
 • 'Associated partners' zijn partners die geen recht hebben op LIFE-financiering. 'Associated beneficiaries' vallen onder de term 'partners.
 • 'Wij vervullen de rol van National Contact Point (NCP) voor LIFE. Voor ons als NCP is het belangrijk de ontwikkeling van de LIFE-aanvragen te kunnen volgen. Geef ons dus toegang tot de aanvraag met life@rvo.nl. In tegenstelling tot E-Proposals gebeurt dit niet automatisch.

LIFE in de praktijk

Doe inspiratie op van goede LIFE-projectideeën. Bekijk de uitgebreide database met LIFE-projecten uit alle deelnemende landen. U selecteert op verschillende manieren interessante projecten, zoals op programmaonderdeel, thema of land. Misschien komt u zo tot nieuwe inzichten.

Stuur ons uw projectidee

Bent u geïnteresseerd in LIFE? U kunt het gehele jaar via het projectideeformulier met ons van gedachten wisselen over uw project. Wij helpen u graag zodat uw aanvraag kwalitatief sterk is. U kunt ook via e-mail contact opnemen.

Ga naar het projectideeformulier

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?