Open voor aanvragen

LIFE: Deelprogramma Klimaatmitigatie en -adaptatie

Laatst gecontroleerd op:
20 januari 2023
Gepubliceerd op:
8 augustus 2017

Ga aan de slag met een veelbelovend project rondom klimaatverandering. U levert daarmee een bijdrage aan een klimaatbestendige economie of u zorgt voor vermindering van broeikasgassen.

Bekijk welke calls op dit moment open staan op de startpagina van LIFE.

Het deelprogramma Klimaatmitigatie- en adaptatie bestaat uit 4 onderdelen:

  • Verminderen van klimaatverandering (mitigatie): u weet de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Dit kan op verschillende manieren, zoals met de doorontwikkeling/toepassing van wetgeving en beleid. Of juist door innovatieve technologieën of methoden die u ontwikkelt en toepast.
  • Aanpassen aan klimaatverandering (adaptatie): met welke ideeën kunnen we ons beter voorbereiden op bijvoorbeeld wateroverlast en droogte? U ontwikkelt of past innovaties toe op het gebied van bijvoorbeeld beleid, wetgeving of technologie.
  • Informatie en bestuur: u richt zich op beleid en bewustwording rond het klimaat. Denk aan communicatie, samenwerking of verspreiding van kennis.
  • Complementair aan deelprogramma Hernieuwbare energietransitie: energieonderwerpen die niet onder de specifieke call van het deelprogramma Hernieuwbare energietransitie vallen, kunnen onder dit deelprogramma worden ingediend.

Een aanvraag voor het deelprogramma Klimaatmitigatie en -adaptatie bestaat uit 1 stap. U dient direct een volledige aanvraag in (full proposal).

Cofinancieringspercentage

Het cofinancieringspercentage binnen dit deelprogramma is maximaal 60%.

Stuur ons uw projectidee

Bent u geïnteresseerd in LIFE? U kunt het gehele jaar via het projectideeformulier met ons van gedachten wisselen over uw project. Gebruik daarvoor het 'Projectideeformulier LIFE 2023' en stuur uw concept een paar weken voor de indieningsdatum. Wij helpen u graag zodat uw aanvraag kwalitatief sterk is. U kunt ook via e-mail life@rvo.nl contact opnemen.

Stappenplan aanvragen LIFE

Hoeveel kans maakt uw project? Binnen het LIFE-programma is sterke concurrentie om het beschikbare budget. De Europese Unie (EU) beloont alleen de beste aanvragen met subsidie.

Volg ons stappenplan via de startpagina om goed van start te gaan met uw aanvraag voor subsidie.

LIFE in de praktijk

Doe inspiratie op met lopende LIFE-projecten in de uitgebreide database met LIFE-projecten uit alle deelnemende lidstaten. U selecteert de projecten op onder meer programmaonderdeel, thema of land.

Bekijk de uitgebreide database met LIFE-projecten

Wet- en regelgeving

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?