Gesloten voor aanvragen

Extern Advies Warmtetransitie (EAW)

Gepubliceerd op:
15 mei 2020
Laatst gecontroleerd op:
11 juli 2022

Gaat u als gemeente aan de slag met uw Transitievisie Warmte en de wijkuitvoeringsplannen? Heeft u niet alle kennis in huis om de technisch-economische analyses en keuzes te maken? Dan kon u voor de inkoop van externe expertise een financiële tegemoetkoming krijgen.

U kunt geen financiële tegemoetkoming voor Extern Advies Warmtetransitie (EAW) meer aanvragen, de regeling sloot op 1 juni 2021.

Afronding aanvraag

Na afloop van de werkzaamheden maakt u een beknopt verslag van de uitgevoerde werkzaamheden en geleerde lessen. Die terugkoppeling kon u uiterlijk 30 juni 2022 uploaden via de button 'Aanvraag beheren'. Waar mogelijk (en zinvol) stelt u de geleverde producten ter beschikking aan het ECW. Publicatie hiervan op de ECW-website gebeurt in overleg met de gemeente.

Na verslag van de gemeente neemt het ECW het initiatief voor een telefonisch evaluatiegesprek met de contactpersoon van de gemeente. In dit gesprek wordt het externe advies besproken en de lessen die de gemeente heeft geleerd. Dit evaluatiegesprek is vooral bedoeld om leerervaringen naar boven te halen. Andere gemeenten kunnen daarmee hun voordeel doen.

Doel

De regeling Extern Advies Warmtetransitie (EAW) is voor gemeenten die specialistische kennis en kunde willen inkopen voor de:

  • interpretatie van de Startanalyse van de Leidraad Aardgasvrije Wijken;
  • verrijking van Startanalyse met lokale data en het opstellen van de Transitievisie Warmte;
  • vertaling van de Transitievisie Warmte naar wijkuitvoeringsplannen.

Het Expertise Centrum Warmte (ECW) voert de regeling met RVO uit en helpt gemeenten bij de warmtetransitie van de Nederlandse woningen en gebouwen.

Achtergrond

Van nu tot 2050 wil Nederland 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen aardgasvrij maken. Dit staat in het Klimaatakkoord dat het kabinet op 28 juni 2019 heeft gepresenteerd. Gemeenten hebben hierbij de regie. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat het Expertise Centrum Warmte (ECW) de gemeenten in die regierol ondersteunt. Deze regeling is onderdeel van dat ondersteuningsaanbod.

Vragen over EAW?

Neem contact op met ECW

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?