Gesloten voor aanvragen

Funding garantie

Gepubliceerd op:
20 oktober 2017
Laatst gecontroleerd op:
5 februari 2024

Met de Funding garantie-regeling wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een verbreding en vergroting van het aanbod van mkb-financiering bevorderen.

Bij gebrek aan voldoende track-record van dergelijke financiers is het echter lastig de benodigde funding te realiseren.

Staatsgarantie

Om die problemen op te lossen staat de rijksoverheid tot maximaal 80% garant voor deze funding. De garantie betreft dus de funding die de financier zelf nodig heeft, niet de financiering aan een mkb'er. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Voor wie

De Funding garantie-regeling richt zich op de financiers, zij stellen financiering beschikbaar voor het gehele mkb.

Een mkb'er die financiële ondersteuning via de Funding garantie wil, kan dat aanvragen via deze geaccrediteerde kredietverstrekkende partijen.

Wet- en regelgeving

Lees de officiële bekendmaking van dit initiatief in de Staatscourant: Staatscourant Jaargang 2014, nr 31083 van 30 oktober 2014.

Bent u tevreden over deze pagina?