Gesloten voor aanvragen

Garantieregeling Scheepsnieuwbouwfinanciering (GSF)

Laatst gecontroleerd op:
15 maart 2023
Gepubliceerd op:
6 maart 2013

Met de GSF konden banken 80% staatsgarantie krijgen op de nieuwbouwfinanciering van een schip. Het doel van de regeling was om het risico voor de banken te verkleinen en daarmee scheepswerven een grotere kans te geven om bancaire financiering aan te trekken. 

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelde de GSF daarnaast in omdat andere Europese landen met een scheepsbouwindustrie vergelijkbare financieringsregelingen inzetten.

De GSF startte in maart 2013 en had een looptijd tot 1 juli 2017. Op basis van de ervaringen met de regeling en een externe evaluatie door SEO Economisch Onderzoek, is besloten de regeling inderdaad per 1 juli 2017 te beëindigen. U kunt niet meer aanvragen.

Alternatieve financieringsmogelijkheden

Voor de maritieme sector zijn de mogelijke alternatieven:
Als generieke regelingen zijn er de Garantiefaciliteit Ondernemingsfinanciering (GO) en de Exportkredietgarantieregeling (EKG)
Daarnaast is sinds 15 juli 2017 de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw van kracht.

Vragen over scheepsbouwfinanciering?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?