Open voor aanvragen

Groeifaciliteit

Laatst gecontroleerd op:
23 juni 2023
Gepubliceerd op:
3 februari 2011

Heeft u als ondernemer risicodragend vermogen nodig? Bijvoorbeeld door snelle groei, een bedrijfsovername, een buy out, expansie in het buitenland of een reorganisatie? Met de regeling Groeifaciliteit krijgt uw financier garanties op achtergestelde leningen en op aandelen van participatiemaatschappijen. Zo trekt de overheid financiers over de streep om bedrijven te helpen.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
dinsdag 31 december 2019
00:00
Einddatum:
maandag 1 juli 2024
23:59
Totaal budget:
€ 85.000.000

De financier krijgt met de Groeifaciliteit 50% garantie op het risicodragend vermogen dat hij aan een ondernemer verstrekt. Leidt deze financiering onverhoopt tot verlies? Dan vergoedt de overheid 50% van dat verlies. Dit verlaagt het risico van de financier aanzienlijk.

Verlenging

Door de voortvloeiende economische gevolgen van de coronapandemie was de regeling verlengd tot 1 juli 2023. De regeling is inmiddels nogmaals verlengd tot 1 juli 2024.

Deelnemen als ondernemer / financier

Groeifaciliteit is bedoeld voor ondernemingen die risicodragend kapitaal willen aantrekken bij banken, participatiemaatschappijen, family offices of professionele informal investors. Daarnaast is het bedoeld voor financiers die een staatsgarantie willen op het verstrekken van risicodragende financieringen aan ondernemers.

Deelnemen als ondernemer aan de Groeifaciliteit

Deelnemen als financier aan de Groeifaciliteit

Budget

Het budget voor 2022 is € 85 miljoen. Financiers kunnen hun garantieaanvraag vanaf 1 januari 2020 tot en met 1 juli 2024 indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Omvang garantie

Om tijdens de coronacrisis de Groeifaciliteit voor zoveel mogelijk bedrijven en financiers toegankelijk te maken, heeft het kabinet besloten de omvang van de garantie aan te passen. Voor alle financiers geldt: de maximale financiering die onder garantie gebracht kan worden voor één onderneming is € 25 miljoen per financier (voorheen € 5 miljoen). Daarnaast is de maximale financiering die voor één onderneming onder garantie kan worden gebracht verhoogd van € 25 miljoen naar € 50 miljoen.

De financiering kan bestaan uit achtergestelde leningen, aandelenkapitaal of een combinatie van deze twee.

Aanvragen

Alleen financiers kunnen een aanvraag voor Groeifaciliteit indienen bij RVO. Als ondernemer neemt u contact op met een bank of participatiemaatschappij om een lening aan te vragen.

Lees meer over het aanvraagproces

Wetten en regels

Vragen over de Groeifaciliteit?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?