Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Innovatiebudget Digitale Overheid (IDO)

Gepubliceerd op:
11 maart 2020
Laatst gecontroleerd op:
3 april 2023

Werkt u bij de overheid en heeft u een innovatief voorstel rond digitale dienstverlening? Of heeft u een vraagstuk op dat gebied waarvoor u een oplossing zoekt? Het Innovatiebudget Digitale Overheid kan u ondersteuning bieden.

Startdatum:
maandag 6 maart 2023
23:00 (CET)
Einddatum:
vrijdag 31 maart 2023
21:59 (CEST)
Totaal budget:
€ 3.000.000

Doel

Het innovatiebudget is een competitie waarbij overheden een innovatief voorstel rond digitale dienstverlening indienen. Een jury beoordeelt de inzendingen en honoreert de beste projecten. Geselecteerde initiatieven krijgen niet alleen financiële ondersteuning, maar ook publiciteit en inhoudelijk advies.

Met het innovatiebudget stimuleert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) samenwerking en innovatie tussen overheidsorganisaties. Het innovatiebudget staat open voor de hele Nederlandse overheid: provincies, gemeenten, waterschappen, ministeries en uitvoeringsorganisaties. Met het innovatiebudget kunt u projecten opstarten, opschalen of borgen.

Het ministerie vindt innovatieve dienstverlening belangrijk. In de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren speelt innovatie een grote rol.

Budget

In 2023 is het budget voor deze regeling € 3 miljoen. Hiervan is € 1 miljoen voor kleine projecten en € 2 miljoen voor grote projecten. Aan het einde van de procedure kan de jury een eventueel resterend bedrag van het ene deelbudget naar het andere verschuiven.

Eigen bijdrage

  • Kleine projecten hebben maximale projectkosten van € 200.000. Er geldt een eigen bijdrage van minimaal 25%.
  • Grote projecten hebben meer dan € 200.000 projectkosten. Hiervoor geldt een eigen bijdrage van minimaal 40%.

Voorwaarden

Wilt u weten of uw project past binnen de voorwaarden van de regeling? Op Digitaleoverheid.nl leest u aan welke criteria de projecten moeten voldoen.

Bekijk de voorwaarden

Bijlage

Stuur met uw voorstel ook het ingevulde 'Format voor begroting projectvoorstel Innovatiebudget Digitale Overheid 2023' mee.

Na het indienen van uw voorstel

Een jury beoordeelt de voorstellen. In juni 2023 maakt de jury bekend welke voorstellen een bijdrage uit het Innovatiebudget Digitale Overheid ontvangen.

Meer weten?

Vragen over het Innovatiebudget Digitale Overheid?

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?