Gesloten voor aanvragen

InnovatiePrestatieContracten (IPC)

Laatst gecontroleerd op:
1 juni 2023
Gepubliceerd op:
1 augustus 2011

InnovatiePrestatieContracten (IPC) is een subsidie voor samenwerkende mkb-ondernemingen in dezelfde regio, keten of branche die een meerjarig innovatietraject uitvoeren.

Binnen een IPC-verband voeren 10 tot 20 mkb-ondernemingen (collectieve) innovatieprojecten uit, onder begeleiding van een penvoerder (organisatie die volgens bepaalde regels de belangen behartigt van ondernemers). Innovatie, samenwerking en kennisoverdracht staan in dit tweejarige IPC-project centraal.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Na uw aanvraag

Ontvangt u al subsidie voor IPC? Dan kunt u wijzigingen doorgeven. Aan het eind van uw project stellen wij de subsidie vast.

Wijzigingen doorgeven

Verandert er iets in uw situatie? Bijvoorbeeld in het overkoepelende plan of in een van de innovatieplannen? Geef dit dan aan ons door met het wijzigingsformulier.

U stuurt het formulier naar beheerprojecten@rvo.nl. Wij sturen u een ontvangstbevestiging. U kunt het formulier ook per post versturen.

Vaststelling

Deelnemers en penvoerder ontvangen bij de verlening van de subsidie een voorschot van 100%. Aan het einde van de looptijd stelt u als penvoerder samen met de deelnemers de eindafrekening op. Is uw project volgens plan uitgevoerd? Dan stellen wij de subsidie binnen 13 weken na de einddatum van het project vast.

De verantwoording over het project moet wel beschikbaar zijn ter inzage. Wij controleren steekproefsgewijs of u het project volgens plan uitvoert.

Vragen over Innovatie Prestatie Contracten?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?