Gesloten voor aanvragen

IPC Visserij 2021

Laatst gecontroleerd op:
14 juli 2022
Gepubliceerd op:
15 juni 2022

Wilt u innovatieve projecten uitvoeren waarmee u zorgt voor duurzamere visserij? Dan kunt u hiervoor samen met andere mkb-ondernemers in de visserijsector subsidie krijgen. In 2021 kon u de subsidie InnovatiePrestatieContracten Visserij (IPC Visserij) aanvragen.

Voorwaarden

Heeft u subsidie aangevraagd? U leest wat de voorwaarden zijn in de beslissing op uw aanvraag. Lees ook de IPC Visserij handleiding voor alle informatie over het aanvraagproces.

Na uw aanvraag

U krijgt binnen 8 weken na het doen van uw (complete) aanvraag een beslissing. In deze beslissing staat of wij uw aanvraag goedkeuren en hoeveel subsidie u maximaal krijgt.

Voorschot

De penvoerder en deelnemers krijgen bij de start van het project een voorschot:

  • Bij een subsidie onder de € 25.000 krijgt u in één keer een voorschot van 100%.
  • Bij een subsidie van € 25.000 of meer krijgt u een voorschot van 90%. Als uw project korter dan 1 jaar duurt krijgt u dit bedrag in één keer. Als uw project langer duurt krijgt u een betaalschema.

Hierin staat welk bedrag u wanneer krijgt.

Rapportages en vaststellen van de subsidie

Zijn er deelnemers die meer dan € 25.000 subsidie krijgen? Dan:

  • vragen wij een voortgangsrapport als het project langer dan 12 maanden duurt;
  • vraagt u vaststelling aan na de einddatum van het project. U stuurt ook een eindrapport mee. Met de vaststellingsaanvraag berekenen wij het definitieve subsidiebedrag. Dit bedrag verrekenen we met de voorschotten die u heeft gekregen.

Krijgt geen van de deelnemers meer dan € 25.000 subsidie? Dan hoeft u geen eindrapport te sturen en vaststelling aan te vragen. Wij bepalen het definitieve subsidiebedrag binnen 13 weken na de einddatum van uw project. Uw project kan in de steekproef vallen. Wij vragen u dan wel om verantwoording af te leggen.

Wetten en regels

Er zijn subsidiespelregels waar u zich aan moet houden. Deze regels leest u op onze pagina Subsidiespelregels ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In de spelregels leest u bijvoorbeeld de standaardprocedures en voor welke kosten u subsidie krijgt.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?