Open voor aanvragen

Tijdelijke subsidieregeling Luchtvaart in Transitie: Haalbaarheidsproject

Laatst gecontroleerd op:
28 mei 2024
Gepubliceerd op:
17 mei 2024

Wilt u een haalbaarheidsproject uitvoeren om de technische en economische risico's in kaart te brengen van een innovatieproject binnen de luchtvaartsector? Zoals een literatuuronderzoek, marktverkenning of industrieel onderzoek? De Tijdelijke subsidieregeling Luchtvaart in Transitie biedt u de mogelijkheid om voor uw haalbaarheidsproject subsidie aan te vragen.
 

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
dinsdag 28 mei 2024
09:00
Einddatum:
maandag 9 december 2024
23:59
Subsidiebedragen
De subsidie is maximaal 50% van de kosten die in aanmerking komen voor een bijdrage. U ontvangt maximaal € 100.000.
Totaal budget:
€ 1.900.000
Aanvullende informatie:
In 2026 is er ook € 1.900.000 beschikbaar

Haalbaarheidsproject 

Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie. Dit kunt u eventueel aanvullen met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling zijn werkzaamheden gericht op het verkrijgen van kennis. Kennis op het gebied van ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of diensten.

Bij een haalbaarheidsstudie moet u denken aan:

 • literatuuronderzoek
 • octrooionderzoek
 • inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners
 • marktverkenning
 • concurrentieanalyse

Voorwaarden 

 • Binnen 4 maanden na indiening van de subsidieaanvraag, moet u starten met het haalbaarheidsproject.  
 • Het haalbaarheidsproject wordt uitgevoerd binnen 12 maanden na de start van het haalbaarheidsproject.

De haalbaarheidsprojecten moeten gaan over onderzoek naar:

 • nieuwe aandrijflijnen  
 • elektrisch-thermische huishouding
 • nieuwe ontwerpconcepten en -materialen
 • ultra-efficiënte structurele componenten
 • kosteneffectieve fabricagetechnologieën voor nieuwe vliegtuigconfiguraties na 2030

Uw aanvraag voorbereiden

U heeft eHerkenning niveau 2+ nodig via Mijn RVO. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag dit dan aan op de website van eHerkenning. eHerkenning aanvragen duurt ongeveer 1 tot 5 werkdagen. Meer informatie vindt u op de pagina Mijn machtigingen.

Verplichte bijlage bij uw aanvraag

Gebruik bij uw aanvraag onderstaande download.

Aanvragen

U kunt vanaf 28 mei 2024 om 9:00 uur een aanvraag indienen via Mijn RVO.

Uw aanvraag direct regelen

Na uw aanvraag

U ontvangt uiterlijk binnen 13 weken na ontvangst van een volledige aanvraag een beslissing. Alle aanvragen behandelen we op volgorde van binnenkomst. Hierbij hanteren we de datum waarop wij een volledige subsidieaanvraag binnenkrijgen. Het kan voorkomen dat er op een dag meerdere volledige subsidieaanvragen worden ingediend en de regeling wordt overtekend. Dit betekent dat er meer aanvragen zijn dan er geld beschikbaar is. Dan vindt er loting plaats onder alle volledige aanvragen van de dag van overtekening. 

Onvolledige aanvragen

Als een subsidieaanvraag bij de 1e aanvraag nog niet volledig is, krijgt u de mogelijkheid om deze aan te vullen. Dit betekent dat de 1e datum van binnenkomst vervalt.

Wijzigingen doorgeven 

 • Klik eerst op de button Direct regelen.
 • Klik daarna op de button Aanvraag Beheren.
 • Log in met eHerkenning 2+.
 • Ga naar uw dossier, waar u de wijziging doorvoert.

U ontvangt binnen 8 weken een beslissing over uw wijziging. Heeft u de einddatum gewijzigd, dan wordt die wijziging direct doorgevoerd. U ziet de gewijzigde einddatum in uw zaak en ontvangt geen verder bericht hierover.

Vaststelling aanvragen 

Zo snel mogelijk na de afronding van uw project, maar uiterlijk 13 weken na de einddatum van uw project, dient u een verzoek in tot vaststelling. Bij de vaststelling wordt het subsidiebedrag definitief. Wij bekijken of de gestelde doelen zijn gehaald, waarna een afrekening van de subsidiegelden volgt. 

Bij uw aanvraag om vaststelling voegt u uw eindrapportage toe. Vul het vaststellingsformulier in via Mijn RVO en verstuur dat samen met de haalbaarheidsstudie.

Doel

Deze regeling biedt u een financiële stimulans om een haalbaarheidsproject uit te voeren. Dit maakt markt- en technologieverkenningen mogelijk binnen de luchtvaartsector.

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?