Open voor aanvragen

Tijdelijke subsidieregeling Luchtvaart in Transitie: Kennis- en testvouchers

Laatst gecontroleerd op:
28 mei 2024
Gepubliceerd op:
17 mei 2024

Bent u een mkb'er en heeft u een kennisvraag over de vernieuwing van uw producten, productieprocessen of diensten in de luchtvaartsector? Als een kennisinstelling uw vraag gaat beantwoorden, vraagt u een kennisvoucher aan. Met een testvoucher laat u technologie en innovaties testen en valideren. U krijgt een bijdrage die maximaal 50% van uw kosten vergoedt. 

Aanvraagperiode

Startdatum:
dinsdag 28 mei 2024
09:00
Einddatum:
maandag 2 december 2024
23:59
Totaal budget:
€ 300.000
Aanvullende informatie:
In 2024 zijn er 10 kennisvouchers en 10 testvouchers beschikbaar. In 2026 gaat deze regeling ook open met een budget van € 300.000.

Subsidiebedragen

 • De subsidie voor de kennisvouchers is maximaal 50% van de kosten voor het beantwoorden van uw kennisvraag bij een kennisinstelling. U krijgt maximaal €15.000. 
 • De subsidie voor de testvouchers is 50% van de kosten voor het uitvoeren van de test. U krijgt maximaal €15.000.

Voorwaarden 

U komt in aanmerking voor een kennis- en testvoucher als de activiteiten die u uitvoert, gericht zijn op:

 • nieuwe aandrijflijnen 
 • elektrisch-thermische huishouding
 • nieuwe ontwerpconcepten en -materialen
 • ultra-efficiënte structurele componenten
 • kosteneffectieve fabricagetechnologieën voor nieuwe vliegtuigconfiguraties na 2030

Let op: in uw subsidieaanvraag moet u er rekening mee houden dat de kennisvragen waarop u een antwoord krijgt, en de testen en validaties die gedaan worden voor technologie of innovaties, ook benoemd zijn in uw aanvraag. Als die onderwerpen niet overeenkomen, wijzen wij uw aanvraag af.

Uw aanvraag voorbereiden

U heeft eHerkenning niveau 2+ nodig voor uw aanvraag. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag dit dan aan op de website van eHerkenning. eHerkenning aanvragen duurt ongeveer 1 tot 5 werkdagen. Meer informatie vindt u op de pagina Mijn machtigingen.

Aanvragen

U kunt vanaf 28 mei 2024, 9:00 uur, tot en met 2 december 2024 een voucher aanvragen via Mijn RVO.

Let op: Na uw aanvraag kunt u uw keuze niet meer wijzigen van kennisvoucher naar testvoucher of andersom.

Na uw aanvraag

Heeft u een kennis- of testvoucher aangevraagd? Dan ontvangt u binnen 8 weken een beslissing. Krijgt u een voucher? Onderneem daarna dan deze stappen:

Dien uw offerte in

 • Binnen 4 maanden nadat u de voucher heeft ontvangen, moet u digitaal een ondertekende opdracht of offerte van de kennisinstelling uploaden.
 • Ga naar Direct regelen.
 • Klik daarna op Aanvraag beheren.
 • Log in met eHerkenning 2+.
 • Ga naar uw dossier en upload de offerte.
 • Wij streven ernaar om binnen 8 weken uw offerte te beoordelen en een reactie te geven.

Voucher overdragen 

Is uw kennisoverdrachtproject afgerond? Dan draagt u de voucher over aan de kennisinstelling.

 • Ga naar Direct regelen.
 • Klik daarna op Aanvraag beheren.
 • Log in met eHerkenning 2+.
 • Ga naar Overdragen en voer de taak Voucheroverdracht uit.

Voor intermediairs

Draagt u als intermediair voor een ondernemer een voucher over aan een kennisinstelling? Vraag dan aan de ondernemer de Machtiging Intermediair in te vullen en te verzenden.

Voucher verzilveren 

Heeft u de voucher via Mijn RVO overgedragen aan de kennisinstelling? De kennisinstelling ontvangt dan een notificatiemail als de overdracht is verwerkt. 

Heeft u als kennisinstelling de voucher overgedragen gekregen? Dan kunt u vanaf dan de voucher verzilveren. Dit moet u binnen 2 jaar doen nadat de voucher is verstrekt. Doet u dat later dan die 2 jaar? Dan vervalt de voucher en betalen we het bedrag niet uit. 

Let op: de termijn van 2 jaar staat niet correct in de publicatie van de Staatcourant. Dit wordt half juni 2024 in de regelingtekst aangepast. Op deze webpagina staat de juiste informatie.

Zo verzilvert u de voucher?

U als kennisinstelling verzilvert de voucher in de volgende stappen:

 • Klik op Direct regelen.
 • Ga naar Aanvraag Beheren.
 • Log in met eHerkenning 2+.
 • Ga naar het dossier en kies voor Verzilveren.
 • U ontvangt binnen 13 weken een beslissing op het verzilveren van de voucher.
 • U krijgt binnen enkele weken de voucher uitbetaald.

Wij voeren steekproefsgewijs controles uit op de aanvragen voor verzilvering. Wij sturen u dan een verzoek om aanvullende informatie aan te leveren.

Wijziging doorgeven

Als er iets wijzigt in uw project, dient u een wijzigingsverzoek in via Mijn RVO. Belangrijke wijzigingen in uw project moet u bij ons melden. Voor sommige wijzigingen vraagt u vooraf om toestemming. Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectdelen of zelfs voor het hele project. U kunt gebruik maken van ons webformulier via onderstaande knop.

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?