Open voor aanvragen

Green Deals en MIA\Vamil

Gepubliceerd op:
18 maart 2021
Laatst gecontroleerd op:
9 januari 2023

Met de Green Deal-aanpak geeft het kabinet ruimte aan vernieuwende initiatieven uit de samenleving om de overgang naar een duurzame economie te versnellen.

Bij de uitvoering van duurzame initiatieven lopen bedrijven, medeoverheden, maatschappelijke organisaties en groepen burgers soms tegen weerstanden aan. De Green Deal-aanpak richt zich op het wegnemen van belemmeringen, waardoor initiatieven (sneller) tot stand komen. Samen met de betrokken partijen zoekt de rijksoverheid naar oplossingen door:

  • het bieden van experimenteerruimte;
  • het aanpassen van wet- en regelgeving;
  • het samenbrengen van partijen en voeren van regie;
  • het creëren van draagvlak;
  • het leggen van verbindingen met andere beleidsterreinen.

Het uiteindelijke doel is dat Green Deals de weg vrij maken voor andere initiatieven en zo een vliegwiel in werking zetten. De Green Deal-aanpak is een gezamenlijke aanpak van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, maar ook andere ministeries kunnen betrokken zijn. Sinds 2011 zijn er meer dan 230 Green Deals gesloten, met meer dan 1.750 deelnemende partijen.

Centrale thema’s zijn energie, voedsel, water, grondstoffen, biodiversiteit, mobiliteit, biobased economie, klimaat en bouw.

Voorbeelden uit de praktijk

Een Green Deal is niet bedoeld als een instrument voor financiële ondersteuning van initiatieven. MIA en/of Vamil helpt soms wel om een lopende Green Deal tot uitvoering te brengen.

Enkele voorbeelden van Greendeals die nu lopen en waarbij MIA\Vamil een rol kan spelen

Green Deals

Eventuele rol MIA\Vamil

Green Deal Circulaire Festivals
Green Deal Betrouwbaar bewijs voor toepassen van kunststof recyclaat
Green Deal Zeevaart Binnenvaart en Havens
Green Deal Scheepsafvalketen / Green Deal Visserij voor een Schone Zee
Green Deal Circulaire Denim
Green Deal Eiwitrijke gewassen

Deze pagina is onderdeel van Your Europe, een EU-kwaliteitsnetwerk.
Laat Your Europe weten wat u denkt van deze pagina.

Vragen over MIA\Vamil?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?