Open voor aanvragen

MIT Topsector Water

Gepubliceerd op:
9 april 2013
Laatst gecontroleerd op:
14 juni 2022

Wilt u als mkb-ondernemer in de topsector Water samenwerken en innoveren? Dan kan de MIT-regeling u verder helpen.

De topsector Water kent 3 deelgebieden: Maritiem, Deltatechnologie en Watertechnologie. Deze 3 deelgebieden houden sterk verband met andere topsectoren, zoals Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Logistiek, Energie en HTSM/ICT. Daarnaast lopen er over de grenzen van de 3 deelgebieden van de topsector Water & Maritiem verbindingen. De Nederlandse watersector beschikt over onmisbare kennis en kunde voor zowel de maatschappelijke uitdagingen van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid, als de internationale waterproblematiek.

Missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid

In het missiegedreven innovatiebeleid staan belangrijke maatschappelijke thema's centraal. Hierdoor is meer dan ooit duidelijk welke behoeften aan duurzame, innovatieve oplossingen er in Nederland en de rest van de wereld bestaan voor landbouw, water, voedsel, energie en duurzaamheid, veiligheid, en gezondheid en sleuteltechnologieën. De Nederlandse water- en maritieme sector speelt een grote rol in de overgang naar missiegedreven innovatiebeleid. Nederland beschikt over kennis en innovaties op watergebied om de bestaande uitdagingen aan te pakken. Ook heeft Nederland de instelling om door samenwerking de volledige oplossingen te vinden voor nieuwe vraagstukken. Dit zorgt ervoor dat enkele belangrijke niches in de Topsector Water en Maritiem van wereldtopniveau zijn. De toppositie van Nederland is niet vanzelfsprekend. We kunnen het behoud van een gezonde, toekomstbestendige water- en maritieme sector in Nederland alleen garanderen als we ons uiterste best blijven doen om te innoveren en samen te werken. 

Maritiem

De maritieme sector bestaat uit een groot aantal mkb'ers die nauw samenwerken met grote ondernemingen, kennisinstellingen en de overheid in de scheepsbouw, zeevaart, binnenvaart, offshore, maritieme dienstverlening en uitvoering van veiligheidstaken op zee. De hele sector innoveert om de internationale positie te behouden, te versterken en bij te dragen aan maatschappelijke missies, zoals die zijn vastgesteld in het missiegedreven topsectorenbeleid. De maritieme missies zijn opgenomen in de Kennis en Innovatie Agenda 'Maritime with a Mission'. De samenwerking richt zich op de innovatieve ontwikkelingen die bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen en waarmee de Nederlandse sector zich onderscheidt. De maritieme missies zijn verwerkt in de Kennis en Innovatie Agenda's van 3 thema's: Energietransitie en Duurzaamheid, Landbouw/Water/Voedsel en Veiligheid.

Deltatechnologie

De focus van TKI Deltatechnologie voor de MIT-MKB regeling ligt op deltatechnologische kennis- en innovatievraagstukken voor de missies in het maatschappelijke vraagstuk Landbouw, Water en Voedsel. Voor de MIT-regeling zijn alleen R&D trajecten of de haalbaarheid daarvan relevant voor de TKI Deltatechnologie.

Watertechnologie

Watertech-uitdagingen die zowel nationaal als internationaal spelen zijn: de kwaliteit van oppervlaktewater, klimaatverandering, verzilting, waterschaarste en alternatieve bronnen, grondstoffen- en energieschaarste. Maatschappelijke uitdagingen bieden de Nederlandse watertechnologiesector de kans om aansprekende, duurzame oplossingen voor de komende generaties waar te maken samen met andere sectoren en internationale partners. Deze duurzame oplossingen zijn een krachtige prikkel voor de Nederlandse economie.

Meer weten?

De thema's waarin u binnen deze topsector kunt indienen, inclusief een toelichting, vindt u in of via de Staatscourant.

Vragen over MIT-regeling Water?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?