Open voor aanvragen

Rendementsberekening energie-efficiëntiemaatregelen MJA3

Gepubliceerd op:
28 november 2013
Laatst gecontroleerd op:
6 mei 2019

Om te berekenen of energiebesparende maatregelen voor uw bedrijf rendabel zijn heeft RVO.nl een rekenmethode ontwikkeld. Hiermee berekent u het rendement op de investering die u doet om de maatregel te nemen.

De rekenmethode ‘rendementsberekening energie-efficiëntiemaatregelen’ kent twee opties: een eenvoudige, meer globale rekenmethode en een nauwkeurige rekenmethode. De eenvoudige methode is die van de Eenvoudige Terugverdientijd (Eenvoudige TVT). De nauwkeurige methode is die van de Netto Contante Waarde (NCW).

Wanneer welke methode gebruiken?

In het algemeen volstaat de Eenvoudige TVT-methode, aangezien deze eenvoudiger is dan de NCW-methode. De NCW-methode kunt u gebruiken als:

  • De cashflow niet constant is gedurende de levensduur van de investering, bijvoorbeeld vanwege een sprongsgewijze verandering in de besparingen of kosten.
  • Een grotere nauwkeurigheid gewenst is, bijvoorbeeld omdat het een zeer grote investering betreft.

Aan de slag met de rendementsberekening

Met beide methoden berekent u eerst de benodigde investering en de som van besparingen en kosten (de cashflow). Dit gebeurt met behulp van invultabellen. Vervolgens berekent u de terugverdientijd. Afhankelijk van de gekozen methode, verschilt de hierbij te gebruiken formule. Tot slot beoordeelt u of de berekende terugverdientijd als rendabel geldt of niet. Ook de wijze waarop deze beoordeling plaatsvindt, verschilt per methode.
 
Meer informatie vindt u bij de downloads.

Vragen over MJA3/MEE?

Neem contact met ons op

 

Bent u tevreden over deze pagina?