Gesloten voor aanvragen

Subsidieregeling mkb-werkplaatsen: Subsidiabele kosten

Laatst gecontroleerd op:
27 februari 2024
Gepubliceerd op:
26 februari 2020

De volgende activiteiten komen voor subsidie in aanmerking.

  • digitaliseringsvraagstukken van mkb'ers in kaart brengen;
  • student en mkb'er samenbrengen voor het maken van een roadmap;
  • algemene voorlichting en brede kennisdeling en -verspreiding over digitalisering;
  • brede verspreiding van de resultaten van de mkb-werkplaats, op niet-exclusieve en niet-discriminerende basis, via in ieder geval een openbaar toegankelijk digitaal platform;
  • monitoren en evalueren van de effecten en resultaten van de mkb-werkplaats;
  • openbare en brede bekendheid geven aan de mkb-werkplaats.

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 450.000. De overige financiering moet vanuit regionale overheden, private sponsoring dan wel de onderwijsinstellingen zelf komen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?