Gesloten voor aanvragen

Subsidieregeling mkb-werkplaatsen: Voorwaarden

Gepubliceerd op:
26 februari 2020
Laatst gecontroleerd op:
27 februari 2024

Om voor de subsidieregeling mkb-werkplaatsen in aanmerking te komen, geldt een aantal voorwaarden.

De mkb-werkplaats:

 • wordt aangevraagd door een onderwijsinstelling;
 • wordt na de subsidieperiode voortgezet door structurele inbedding in het onderwijscurriculum;
 • heeft een regionale overheid als partner betrokken bij de mkb-werkplaats;
 • zal de resultaten en tussenresultaten van de mkb-werkplaats actief en breed delen op niet-exclusieve en niet-discriminerende basis, in ieder geval via een openbaar toegankelijk digitaal platform;
 • vraagt subsidie aan voor niet meer dan 3 jaar;
 • heeft niet eerder subsidie ontvangen van de Rijksoverheid.

De mkb-werkplaats mag geen expertbedrijven inzetten om direct advies te leveren aan mkb'ers. Een expertbedrijf mag alleen meedenken met de student en de onderwijsinstelling.

Aanvullende voorwaarden

 • De subsidieontvanger monitort en evalueert op aantoonbare en systematische wijze de effecten en resultaten van de mkb-werkplaats;
 • De mkb-werkplaats is een open netwerk. Dit betekent dat iedere mkb'er die geïnteresseerd is in digitalisering, zich kan melden bij de mkb-werkplaats voor een intake en dat geïnteresseerde partijen in de regio zich, onder transparante en redelijke voorwaarden, bij de mkb-werkplaats kunnen aansluiten;
 • Voorlichtings- en kennisdelingsactiviteiten zijn voor iedereen toegankelijk, onder meer via een openbaar toegankelijk digitaal platform;
 • Opdrachtverlening aan een derde voor uitvoering van de activiteiten, vindt plaats op basis van transparante en redelijke criteria en tegen marktconforme tarieven;
 • Als een subsidieontvanger naast de niet-economische activiteiten voor de mkb-werkplaats ook economische activiteiten verricht, voert de subsidieontvanger voor de financiering van en de kosten en inkomsten uit economische activiteiten een gescheiden boekhouding.
In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?