Gesloten voor aanvragen

Na uw aanvraag TSVC-19-Detailhandel

Gepubliceerd op:
10 maart 2021
Laatst gecontroleerd op:
21 juni 2021

Heeft u Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 (TSVC-19)-Detailhandel aangevraagd? Op deze pagina leest u hoe de procedure is.

De regeling sloot op 21 juni 2021 om 17:00 uur. Aanvragen is niet meer mogelijk.

Procedure

Wij toetsen of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Als wij uw subsidieaanvraag goedkeuren, kennen wij de subsidie na 21 juni 2021 aan u toe. Wij streven ernaar dat u uiterlijk in juli 2021 hierover bericht van ons ontvangt. In de subsidiebeschikking staat ook welke verplichtingen u heeft als u subsidie krijgt.

Bij goedkeuring, uiterlijk in juli 2021, ontvangt u direct 100% van het toegekende subsidiebedrag als voorschot op uw rekening. Houd er rekening mee dat het aangevraagde subsidiebedrag evenredig verlaagd kan worden, als het beschikbare budget onvoldoende is voor alle aanvragen. Zie ook de paragraaf Budget per subsidie op de pagina Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 (TSVC-19 - Detailhandel).
Mocht uw aanvraag niet worden toegekend, ontvangt u hierover uiteraard ook bericht in juli 2021.

Wijzigingen

U krijgt subsidie voor de activiteiten die u moest verrichten als gevolg van het tijdelijk vuurwerkverbod voor de jaarwisseling 2020/'21. U moet daarom belangrijke wijzigingen in uw aanvraag doorgeven zoals een adreswijziging. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat wij de subsidie terugvorderen.

Vaststelling

Als u niet in de steekproef valt, ontvangt u in augustus 2021 de vaststellingsbrief. Uw subsidie is daarmee ambtshalve vastgesteld. U hoeft geen aanvraag voor vaststelling in te dienen.

Steekproef

Mocht u in de steekproef vallen, dan krijgt u in juli 2021 bericht. Wij verzoeken u dan om aanvullende informatie toe te sturen waaruit blijkt dat u aan de verplichtingen van de subsidietoekenning voldoet. Wij vragen u bijvoorbeeld de inkoopfacturen 2019 toe te sturen en een bewijs dat u voorbereidingen heeft getroffen voor de eindejaarsverkoop 2020. Denk hierbij aan het toesturen van de ingevulde claimlijsten of bestellijsten voor de inkoop van eindejaarsvuurwerk bij de leverancier. Als alles in orde is, stellen wij uw subsidie ambtshalve vast. U hoeft geen aanvraag voor vaststelling in te dienen.

Wij streven ernaar de subsidieafwikkeling uiterlijk in september 2021 af te ronden.

Vragen over de TSVC?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?