Open voor aanvragen

Kennisuitwisseling en netwerken PIB

Laatst gecontroleerd op:
28 december 2023
Gepubliceerd op:
22 december 2015

Binnen de module 'Kennisuitwisseling en netwerken' worden activiteiten ontwikkeld voor overheden (Government-to-Government), kennisinstellingen (Knowledge-to-Knowledge) en voor managers uit het buitenland (Netherlands Management Training Programme).

Budget

Totaal budget:
€ 4.200.000

Government-to-Government (G2G)

G2G staat voor samenwerking tussen overheden. Het doel van de G2G-samenwerking binnen PIB is het wegnemen van (handels-)belemmeringen om het voor Nederlandse bedrijven in de betrokken sector makkelijker te maken om zaken te doen in het doelland.

Binnen G2G-projecten werken Nederlandse en buitenlandse overheidsorganisaties samen in projectvorm. Hierbij worden kennishiaten ingevuld door middel van kennisuitwisseling tussen de betrokken overheidsorganisaties, gericht op kennisopbouw. Deze projecten zijn gericht op het oplossen van knelpunten op het gebied van (uitvoering van) wetgeving of beleid. De projecten helpen Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en overheden om netwerken op te bouwen of verder uit te breiden.

Typische activiteiten in een G2G-project zijn:

  • organisatie van workshops, trainingen, seminars, netwerkevenementen en studiebezoeken voor medewerkers van relevante overheidsorganisaties;
  • advies bij het opstellen van conceptwetgeving, beleid en richtlijnen, en over de uitvoering daarvan.

Voorbeeld

Een ministerie in het doelland krijgt assistentie en advies bij het opstellen van nationale wet- en regelgeving en de uitvoering en handhaving ervan. Bijvoorbeeld bij milieu-onderwerpen, zoals bodemvervuiling en afvalverwerking. Er ontstaat vaak pas echt een markt voor (Nederlandse) bedrijven als vanuit de overheid een prikkel wordt gegeven voor bodemsanering of innovatief afvalmanagement.

Knowledge-to-Knowledge (K2K)

Het doel van K2K is het uitwisselen van kennis tussen Nederlandse en buitenlandse kennisinstellingen. Denk hierbij aan samenwerking gericht op het vormgeven van onderwijs en onderzoek. Dit biedt kansen voor Nederlandse bedrijven in de betrokken sector. De betrokkenheid van lokale kennisinstellingen geeft de lokale (private) sector vertrouwen in de aanpak of techniek van Nederlandse bedrijven. Ook wordt een duurzame basis gelegd voor structurele kennissamenwerking met het doelland.

Voorbeelden van K2K-activiteiten:

  • onderzoek naar kennishiaten in opleidingen en curricula in het doelland;
  • opzetten train-de-trainers cursus;
  • onderzoekssamenwerking tussen kennisinstellingen op het gebied van innovatie in de (sub)sector.

Voorbeeld

Na een kort onderzoek gericht op kennishiaten in opleiding in het doelland en het selecteren van een groep lokale trainers kan een training ontworpen worden. Zo kunnen zij duurzaamheidsaspecten versterken binnen lokale opleidingen. Hiermee kan een markt in het doelland ontstaan voor (Nederlandse) bedrijven die duurzaamheid verankerd hebben in hun aanpak of technologie.

Netherlands Management Training Programme (NMTP)

Het NMTP is een trainingsprogramma voor een groep van managers uit het buitenland. De training wordt afgestemd op de behoefte van de buitenlandse deelnemers, de Nederlandse sector en het PIB-cluster. Na de training doorlopen de managers een praktijkperiode bij Nederlandse bedrijven in de betrokken sector. Hiermee worden wederzijdse netwerken opgebouwd en maken de deelnemers kennis met de Nederlandse praktijk.

Voorbeelden van NMTP-activiteiten:

  • Training ter plaatse – waarbij een groep van buitenlandse deelnemers in hun eigen land een training ontvangt van enkele dagen door Nederlandse experts.
  • Training in Nederland – waarbij een groep van buitenlandse deelnemers een gezamenlijke (op maat ontwikkelde) training krijgt op het gebied van verschillende relevante onderwerpen.
  • Traineeship – Nederlandse bedrijven laten een groep van buitenlandse deelnemers zien wat hun bedrijf in huis heeft rond het relevante onderwerp en hoe dit in Nederland in de praktijk wordt gebracht.
  • Disseminatie – waarbij een groep van buitenlandse deelnemers een plan opstelt om de vergaarde kennis in hun eigen land te verspreiden.

Voorbeeld

Na een selectie van geschikte managers uit het doelland en een korte assessment wordt een maatwerktraining voor hen ontwikkeld en uitgevoerd in Nederland. De maatwerktraining gaat over voedselveiligheid en optimale bedrijfsvoering in de varkensproductie en -verwerking. In aansluiting op de training wordt een korte praktijkperiode georganiseerd bij Nederlandse bedrijven waarbij de praktische invulling van de theorie uit de training wordt getoond.

Uitvoering K2K- en NMTP-projecten

Belangrijk om te weten is dat door de overheid ontwikkelde K2K- en NMTP-projecten worden uitgezet in de markt, via een aanbestedingsprocedure. Clusterpartijen en clustercoördinatoren voeren geen K2K- of NMTP-project uit. PIB is geen subsidie-instrument en dus niet direct beschikbaar of besteedbaar voor het cluster.

Vragen over Partners for International Business?

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?