Gesloten voor aanvragen

Voorwaarden voor inzet PPS-projecttoeslag voor samenwerkingsverbanden

Laatst gecontroleerd op:
26 september 2023
Gepubliceerd op:
27 februari 2017

Hier vindt u de voorwaarden, subsidiabele kosten en maximale steunintensiteit voor de PPS-projecttoeslag voor samenwerkingsverbanden.

Voorwaarden

 • Minimaal € 2 miljoen subsidiabele projectkosten;
 • Minimaal 30% private financiering van de projectkosten: in cash of in natura*;
 • Het project is nog niet gestart;
 • Het project duurt maximaal 10 jaar;
 • Het project draagt bij aan de Nederlandse kennisinfrastructuur;
 • De projecttoeslag moet helemaal worden ingezet in het aangevraagde project, gedurende de looptijd van het project.
 • De private bijdrage* wordt niet opgevoerd als 'grondslag' voor PPS-programmatoeslag;
 • Voor landbouwprojecten geldt dat u zich moet houden aan de gemeenschappelijke ordening van de landbouwproducten binnen de EU: er zijn regels voor de productie van landbouwproducten binnen een R&D-project.

Subsidiabele kosten

De subsidiabele kosten zijn:

 • Personeelskosten: onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel voor zover zij zich met het onderzoeksproject bezighouden;
 • Kosten van apparatuur en uitrusting voor zover en zolang zij worden gebruikt voor het project. Wanneer deze apparatuur en uitrusting niet tijdens hun volledige levensduur voor het project worden gebruikt, worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend met de looptijd van het project, berekend volgens algemeen erkende boekhoudkundige beginselen, als in aanmerking komende kosten beschouwd;
 • Kosten van gebouwen en gronden voor zover en zolang zij worden gebruikt voor het project. Wat gebouwen betreft, worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend met de looptijd van het project, berekend volgens algemeen erkende boekhoudkundige beginselen, als in aanmerking komende kosten beschouwd. Wat gronden betreft, komen de kosten voor de commerciële overdracht of de daadwerkelijk gemaakte kapitaalkosten in aanmerking;
 • Kosten van contractonderzoek, kennis en octrooien die op arm's length-voorwaarden worden gekocht bij of waarvoor een licentie wordt verleend door externe bronnen, alsmede kosten voor consultancy en gelijkwaardige diensten die uitsluitend voor het project worden gebruikt;
 • Bijkomende algemene kosten en andere operationele uitgaven, waaronder die voor materiaal, leveranties en dergelijke producten, die rechtstreeks uit het project voortvloeien.

Maximale steunintensiteit

 • Voor fundamenteel onderzoek*: 100%
 • Voor industrieel onderzoek*: 50%
 • Voor experimentele ontwikkeling*: 25%

van de subsidiabele kosten.

Bekijk een rekenvoorbeeld.

*zie Definities voor een nadere omschrijving van deze begrippen.

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?