Gesloten voor aanvragen

Private Sector Investeringsprogramma (PSI)

Gepubliceerd op:
21 november 2011
Laatst gecontroleerd op:
9 september 2021

Het bedrijfsleven heeft de afgelopen 10 jaar veel gebruikgemaakt van het Private Sector Investeringenprogramma (PSI) en voorlopers als PSOM. De PSI-projecten hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan economische ontwikkeling en aan armoedebestrijding op alle continenten.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft besloten het programma definitief te sluiten vanaf 2015. U kunt niet meer aanvragen.

Innovatieve investeringsprojecten stimuleren

PSI en PSOM waren subsidieprogramma's die innovatieve investeringsprojecten stimuleerden in ontwikkelingslanden. De doelstellingen waren het stimuleren van financiële groei, het creëren van werkgelegenheid en het genereren van inkomen. De PSI-subsidie was bedoeld voor ondernemers om innovatieve pilotinvesteringen te doen, in samenwerking met lokale zakenpartners in landen in Afrika, Latijns-Amerika en Centraal- en Oost-Europa.

Op zoek naar andere financieringsmogelijkheden? Bekijk het Dutch Good Growth Fund.

Resultaten PSI

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft vanuit PSI meer dan 1.000 private investeringsprojecten gesubsidieerd. Een effectmeting van deze projecten door een onafhankelijke organisatie in 2010 leerde dat:

  • 69% van de projecten is operationeel is bij het einde van de looptijd van het project.
  • Naar schatting 57% van alle projecten resulteert in een duurzame onderneming; deze zijn nog actief 7 tot 10 jaar na start van het project.
  • Projecten scheppen gemiddeld 81 banen; na vervolginvesteringen stijgt dit aantal met circa 30%.
  • PSI-projecten hebben een voorbeeldfunctie op het gebied van IMVO. PSI-projecten bieden bovengemiddelde arbeidsomstandigheden inclusief salaris, arbeidsvoorwaarden en scholing. De projecten hebben ook standaarden en certificeringen in de PSI-landen bevorderd.
  • Vervolginvesteringen zijn bij het einde van de projectduur gemiddeld 1,22 keer het initiële subsidiebedrag.

PSI in de praktijk

Bekijk het overzicht van alle PSI-projecten vanaf 2015. U kunt filteren op onder meer locatie, sector en partnerorganisatie.

Projectuitvoering

RVO beheert alleen nog de PSI-projecten die tijdens afgelopen tenders zijn goedgekeurd. Informatie die u nodig heeft tijdens het uitvoeren van een PSI-project vindt u op de Engelstalige pagina Financial and project administration.

Wet- en regelgeving

Officiële bekendmakingen over het Private Sector Investeringsprogramma (PSI) zijn gepubliceerd in de Staatscourant.

Veelgestelde vragen

De veelgestelde vragen en antwoorden over PSI leest u op de Engelstalige pagina Frequently Asked Questions.

Downloads

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?