Gesloten voor aanvragen

Eisen voor de laadpaal en uitrol

Gepubliceerd op:
23 december 2016
Laatst gecontroleerd op:
19 maart 2020

Eisen gesteld aan de laadpaal en de uitrol.

Minimumeisen aan de laadpaal

  • interoperabiliteit: de laadpaal is geschikt voor alle laadpassen en werkt met een open protocol.
  • de laadpaal is 24 uur per dag, 7 dagen per week openbaar toegankelijk
  • de laadpaal voldoet aan technische minimum- en veiligheidseisen; kijk voor meer informatie bij ElaadNL

Eisen bij de uitrol

  • paal volgt auto. Er ligt een concrete aanvraag van een EV-rijder die niet op eigen terrein kan laden.
  • de opdracht- of concessieverlening is op een eerlijke en marktconforme manier tot stand gekomen volgens de aanbestedingsregels van de aanvragende partij
  • de laadexploitant mag geen klanten weigeren. Cherry picking is niet geoorloofd om te zorgen dat er niet alleen palen komen op commercieel aantrekkelijke locaties.
  • interne proceskosten voor het verkeersbesluit en de inrichtingskosten voor de parkeerplek voor het laden van een elektrische auto zijn voor rekening van de gemeente
  • er wordt voldaan aan de staatssteunregels; in de regel is dit het geval bij naleving van de bestuursovereenkomst

Beschikbaar stellen van informatie

  • informatie over beschikbaarheid van laadpalen moet beschikbaar zijn voor dienstverleners, bijvoorbeeld voor apps
  • de laadexploitant moet periodiek gratis geanonimiseerde monitoring-informatie geven over het aantal geplaatste palen, de kosten, het laadtarief en de ontvangen bijdrage per paal. Deze informatie wordt in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm gebruikt voor de monitoring door het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL).

Vragen over Bijdrage laadinfrastructuur elektrische auto's?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?