Gesloten voor aanvragen

Regeling provinciale maatregelen PAS-melders

Gepubliceerd op:
24 april 2023
Laatst gecontroleerd op:
31 augustus 2023

U wilt als provincie de situatie oplossen van bedrijven die een melding hebben gedaan tijdens het Programma Aanpak Stikstof (PAS-melding). Hiervoor kunt u de specifieke uitkering Regeling provinciale maatregelen PAS-melders (RPMP) aanvragen.

Budget

Startdatum:
maandag 1 mei 2023
09:00
Einddatum:
donderdag 31 augustus 2023
17:00
Het maximale bedrag verschilt per provincie. U vindt het bedrag hieronder bij Budget.
Totaal budget:
€ 250.000.000

Voor wie?

Deze uitkering is voor provincies. Met dit bedrag kunt u als provincie bedrijven helpen die een PAS-melding hebben gedaan. Het oplossen van de situatie van de PAS-melder kan op veel verschillende manieren. U kunt de uitkering gebruiken om te zorgen dat het bedrijf toch nog een vergunning krijgt. U kunt het bedrijf ook helpen te stoppen met de gemelde activiteiten. Of te stoppen met het hele bedrijf.

U gebruikt de uitkering niet voor:

 • uitvoeringskosten;
 • het betalen van omzetbelasting als u hiervoor compensatie kunt krijgen;
 • het betalen van omzetbelasting als u door het uitgeven van de uitkering ondernemer wordt (in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968);
 • kosten waarvoor u al een uitkering of subsidie krijgt.

Budget

Het totale budget voor deze uitkering is € 250 miljoen. Per provincie is er een maximaal bedrag dat u kunt krijgen. Een overzicht hiervan ziet u hieronder. Deze bedragen zijn inclusief btw:

 • Drenthe: € 13.870.315,64
 • Flevoland: € 15.170.705,76
 • Fryslân: € 22.106.119,71
 • Gelderland: € 22.279.505,06
 • Groningen: € 19.938.802,85
 • Limburg: € 16.124.325,18
 • Noord-Brabant: € 44.819.600,43
 • Noord-Holland: € 16.644.481,22
 • Overijssel: € 29.908.460,42
 • Utrecht: € 16.644.481,22
 • Zeeland: € 13.768.097,10
 • Zuid-Holland: € 18.725.105,41

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 • Elke provincie doet maximaal één aanvraag.
 • U hoeft met uw aanvraag niet alle PAS-melders in uw provincie te helpen.

Voorwaarden situatie PAS-melders oplossen

 • U neemt maatregelen om de situatie van PAS-melders op te lossen. Hiervoor bent u verplichtingen aangegaan in de periode van 4 augustus 2022 tot en met 31 augustus 2023. U gebruikt de uitkering om kosten van deze verplichtingen te betalen.
 • U heeft bewijsstukken voor de verplichtingen. Bijvoorbeeld een getekend koopcontract, een subsidiebesluit of een gewijzigd bestemmingsplan. U hoeft deze niet naar ons op te sturen, maar kunt deze laten zien bij een controle.
 • De maatregelen zijn uiterlijk 28 februari 2025 afgerond. Is het aankopen van grond een van uw verplichtingen? Dan heeft u voor de herbestemming hiervan langer de tijd. Dit moet uiterlijk 15 juli 2028 zijn afgerond.
 • U gebruikt de stikstofruimte die vrijkomt alleen voor PAS-melders. Heeft u op 28 februari 2025 niet alle stikstofruimte gebruikt? Dan komt deze in het stikstofregister.

Voorwaarden uitkering besteden

 • U besteedt de uitkering per PAS-melding zo goed mogelijk (kostenefficiënt).
 • U geeft per PAS-melding niet meer uit dan de waarde van het bedrijf van de melding. Het maximale bedrag per bedrijf is € 3,5 miljoen. U laat de waarde bepalen door een onafhankelijke taxateur.
 • U houdt bij het uitgeven van de uitkering rekening met uw gebiedsgerichte aanpak. Deze gaat over natuur, inclusief stikstof, water en klimaat.
 • U geeft de uitkering op zo’n manier uit dat er geen sprake is van verboden staatssteun. Heeft u vragen over de regels voor staatssteun? Neem dan contact op met Europa Decentraal.

Na uw aanvraag

Na uw aanvraag ontvangt u binnen 6 weken een beslissing. U krijgt de hele uitkering uitbetaald als voorschot. U ontvangt dit bedrag uiterlijk 31 december 2023.

Stuur elk jaar een verantwoording

U laat ieder jaar op uiterlijk 15 juli weten waarvoor u de uitkering heeft gebruikt. U doet deze verantwoording via het Single information, Single audit-systeem (SiSa). In de brief met de beslissing leest u over welke onderwerpen u verantwoording doet.

Heeft u alle maatregelen afgerond? U stuurt ons uw laatste verantwoording via SiSa op uiterlijk 15 juli 2029. Daarna stellen wij uw uitkering binnen 22 weken vast.

Restwaarde terugbetalen

Gebruikt u de uitkering om iets te kopen, zoals een veehouderij? Het kan zijn dat de waarde hiervan stijgt of daalt. Bijvoorbeeld doordat u de bestemming van de grond verandert. U laat een onafhankelijke taxateur bepalen hoeveel deze waarde is. We noemen dit de opbrengst- of restwaarde.

U geeft de restwaarde door in uw verantwoording via SiSa. En u betaalt dit bedrag aan ons terug. U doet dit in één keer voor uw hele uitkering op uiterlijk 15 juli 2028.

Kalender

Hieronder vindt u de belangrijke datums voor deze uitkering. Dit zijn uiterste datums. Het kan ook zijn dat u eerder klaar bent. U verstuurt de informatie via SiSa tot en met het jaar nadat u alles heeft afgrond.

 • maandag 15 juli 2024
  U verstuurt uw verantwoording via SiSa
  Deadline
 • vrijdag 28 februari 2025
  Uw maatregelen zijn afgerond
  Deadline
 • dinsdag 15 juli 2025
  U verstuurt uw verantwoording via SiSa
  Deadline
 • woensdag 15 juli 2026
  U verstuurt uw verantwoording via SiSa
  Deadline
 • donderdag 15 juli 2027
  U verstuurt uw verantwoording via SiSa
  Deadline
 • zaterdag 15 juli 2028
  U verstuurt uw verantwoording via SiSa met een overzicht van de restwaarde. En u betaalt de restwaarde aan ons terug
  Deadline
 • zondag 15 juli 2029
  U verstuurt uw laatste verantwoording via SiSa
  Deadline
In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?