Regeling Vermindering Verhuurderheffing - RVV

Laatst gecontroleerd op:
9 januari 2023
Gepubliceerd op:
29 november 2019

Bent u een verhuurder met meer dan 50 sociale huurwoningen? Dan komt u in aanmerking voor de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV). Hieronder ziet u voor welke categorieën dat geldt.

Deze regeling is gesloten, u kunt geen aanvraag meer indienen.

In het coalitieakkoord is aangekondigd dat de verhuurderheffing vanaf 1 januari 2023 wordt afgeschaft. Het kabinet bood hierover in 2022 een wetsvoorstel aan het parlement aan. Dit betekent dat 2022 het laatste jaar is waarover verhuurderheffing wordt geheven. De regeling sloot op 31 december 2022. U leest hierover meer in de Staatscourant

Vragen over de RVV?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?