Regeling Vermindering Verhuurderheffing - RVV

Gepubliceerd op:
29 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
14 juli 2022

Bent u een verhuurder met meer dan 50 sociale huurwoningen? Dan komt u in aanmerking voor de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV). Vraag fiscaal voordeel aan. Hieronder ziet u voor welke categorieën dat geldt.

Heeft u eerder al RVV aangevraagd? Meld dan uw realisatie.

In het coalitieakkoord is aangekondigd dat de verhuurderheffing vanaf 1 januari 2023 wordt afgeschaft. Het kabinet gaat hierover in 2022 een wetsvoorstel aanbieden aan het parlement. Dit betekent dat 2022 het laatste jaar is waarover verhuurderheffing wordt geheven. Lees het volledige bericht onder Veelgestelde vragen RVV.

Alles over RVV

RVV Tijdelijke woningen Blok

U kon tot 1 juli 2022 vrijstelling aanvragen voor tijdelijke woningen die u in 2020 of 2021 realiseerde.

Veelgestelde vragen

Bekijk hier de antwoorden op veelgestelde vragen.

Vragen over de RVV?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?