Gesloten voor aanvragen

SBIR Oproep aan aanbestedende diensten en speciale-sectorbedrijven

Gepubliceerd op:
23 maart 2021
Laatst gecontroleerd op:
15 mei 2023

De demissionair staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat nodigt aanbestedende diensten en speciale-sectorbedrijven uit om voorstellen voor innovatiecompetities in de vorm van SBIR of innovatiepartnerschap in te dienen.

De oproep is aan alle publieke partijen inclusief speciale-sectorbedrijven, die een maatschappelijk probleem hebben waarvoor ze de markt willen uitdagen om oplossingen te ontwikkelen. Het gaat om organisaties die aanbestedingsplichtig zijn (agentschappen, ZBO's, provincies, UMC's et cetera) en voor een maatschappelijke uitdaging staan waarvoor op dit moment nog geen bewezen passende kant-en-klare oplossing te vinden is op de markt.

Budget

De staatssecretaris van EZK stelt € 1,5 miljoen beschikbaar, verdeeld over de 3 of 4 beste voorstellen. Deze bijdrage is bedoeld om de helft van de R&D-kosten van ondernemers te vergoeden. De andere helft legt de publieke aanbestedende partij bij. Daarnaast biedt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) expertise en ondersteuning aan bij de begeleiding van een SBIR-traject.

Voorwaarden

De voorstellen moeten passen binnen de Kennis en Innovatie Agenda's (KIA's) en geschikt zijn voor een innovatiecompetitie. Om die geschiktheid te controleren kunt u de Quick Scan invullen. Met name draagvlak vanuit uw organisatie is van groot belang. Specialisten en een goede projectleiding vanuit uw organisatie zijn noodzakelijk om de innovatiecompetitie tot een succes te maken. Daarnaast moet er ruim voldoende geld beschikbaar worden gesteld.

Indienen voorstellen

U kon uw voorstel indienen tot uiterlijk 31 mei 2021, 16:00 uur bij RVO. 

Wij toetsen uw voorstel aan de criteria zoals gepubliceerd in de Staatscourant. Als uw voorstel in aanmerking komt, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op om verdere stappen te nemen en uw innovatiecompetitie nog dit jaar te starten.

Oproeptekst

Raadpleeg de gehele oproeptekst in de Staatscourant.

Meer weten?

Lees meer over SBIR

Bent u tevreden over deze pagina?