Gesloten voor aanvragen

SBIR oproep Artificiële intelligentie voor de publieke diensten

Laatst gecontroleerd op:
4 mei 2021
Gepubliceerd op:
10 april 2019

Oproep voor bedrijven om innovatieve en nieuwe producten te ontwikkelen voor het toepassen van artificiële intelligentie (Artificial intelligence of AI) in de publieke sector.

Het doel van deze SBIR is het zo breed mogelijk stimuleren en versterken van de innovatiekracht in het publieke domein rond het thema AI. Met de oproep willen de opdrachtgevers stimuleren dat bedrijven producten en diensten voor de overheid ontwikkelen, met als doel dat overheden meer gebruik gaan maken van kunstmatige intelligentie. Hierbij gaat het vooral om de verbinding tussen de technologische oplossing en de toepassingsmogelijkheden bij een publieke partij. Aan het eind van dit traject ontwikkelt en test u prototypes in een proeftuin.

Het aanpakken van de maatschappelijke uitdaging staat centraal; niet de technologie. Hierbij liggen er veel kansen op het gebied van veiligheid. Ook op andere gebieden kan de overheid AI in gaan zetten, zoals in de openbare ruimte, het sociaal domein of het onderwijs.

Fase

De oproep is voor fase 1: haalbaarheidsonderzoek. Voor uitleg van de fasen en de procedure, zie pagina 'Hoe werkt SBIR?'.

Raadpleeg de publieke samenvattingen van 21 projecten die zijn geselecteerd voor het ontwikkelen van prototypes (fase 1).

Raadpleeg de publieke samenvattingen van 5 projecten die zijn geselecteerd voor het ontwikkelen van prototypes (fase 2).

Budget

De minister van Binnenlandse Zaken (BZK) en de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) stellen voor fase 1 van deze SBIR in totaal samen een budget van maximaal € 300.000 (inclusief btw) beschikbaar. Het maximumbedrag per haalbaarheidsonderzoek (fase 1) bedraagt €15.000 (inclusief btw).
Het aantal te honoreren projecten voor fase 1 is afhankelijk van de prijs en de kwaliteit van de best beoordeelde offertes in deze fase.
Het budget voor fase 2 is nog niet bekend.

Oproep en Nota van Inlichtingen

Bent u geselecteerd voor deze SBIR oproep en heeft u de volledige oproep of Nota van Inlichtingen niet meer? Stuur een mail naar sbir@rvo.nl en we zenden u de documenten toe.

Vragen over SBIR?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?