Gesloten voor aanvragen

SBIR oproep Circulaire innovaties snelgroeiende steden

Gepubliceerd op:
3 juli 2019
Laatst gecontroleerd op:
4 mei 2021

Oproep voor bedrijven/ondernemers om een duurzame bijdrage te leveren aan maatschappelijke uitdagingen op het gebied van wegwerpartikelen, bouwmaterialen en zwerfafval. De oproep is specifiek voor snelgroeiende steden in Ghana, Ivoorkust, Jordanië, Libanon, Marokko, Nigeria en Senegal.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Subthema's

Centraal in deze SBIR staan het slim omgaan met lokale grondstoffen, maximaal benutten van secundaire lokale grondstoffen (‘afval’) en rekening houden met uitdagingen op het gebied van de stedelijke leefomgeving en sociale context.

Deze SBIR kent de volgende 3 sub-thema's waarvoor u voorstellen voor een haalbaarheidsonderzoek kunt indienen.

Alternatieven voor wegwerpartikelen

Slim ontworpen innovatieve alternatieven voor geïmporteerde goederen, die afvalstromen voorkomen, of met lokale (secundaire) grondstoffen geproduceerd kunnen worden. Deze alternatieven moeten eenvoudig en snel biologisch afbreekbaar zijn, of maximaal hergebruik mogelijk maken.

Gebruik lokale (secundaire) grondstoffen voor toepassing in de bouw

Slim ontworpen innovatieve alternatieven voor bestaande bouwmaterialen die zoveel mogelijk geproduceerd worden met beschikbare lokale secundaire grondstoffen op hun hoogste waarde en lokale, hernieuwbare, niet-toxische grondstoffen.

Innovaties rondom zwerfafval

Innovatieve oplossingen die voorkomen dat afval gaat zwerven en / of oplossingen voor het inzamelen van afval en er waarde aan toekennen. Het gaat daarbij om de afvalstromen die nu nog geen weg vinden naar mogelijke vermarkting en waar dus nog geen sterke (informele) inzamelstructuur (de mensen die nu afval verzamelen) voor bestaat.

Looptijd opdracht

Looptijd van de opdracht: november 2019 – september 2022. Belangrijk is dat bedrijven die inschrijven de motivatie hebben om van hun innovatie een succes te maken en doorgaan als de financiering vanuit SBIR stopt.

Fase

De oproep is voor fase 1: haalbaarheidsonderzoek. Voor uitleg van de fasen en de procedure, zie pagina 'Hoe werkt SBIR?'.

Budget

Er is een totaal budget beschikbaar van € 3,9 miljoen.
Voor fase 1 is per sub-thema een budget van € 500.000 (inclusief btw) beschikbaar. Het maximum bedrag per haalbaarheidsonderzoek (fase 1) is € 50.000 (inclusief btw).
Voor fase 2 is per sub-thema € 800.000 (incl. btw) beschikbaar plus eventueel een restbudget van fase 1. Het maximum bedrag per project in fase 2 is € 200.000 (inclusief. btw).

Oproep en Nota van Inlichtingen

Bent u geselecteerd voor deze SBIR oproep en heeft u de volledige oproep of Nota van Inlichtingen niet meer? Stuur een mail naar sbir@rvo.nl en we zenden u de documenten toe.

Meer informatie

Heeft u vragen over deze SBIR-competitie? Stuur deze dan bij voorkeur per e-mail naar sbir@rvo.nl.

Circular Hotspot deed onderzoek naar afval en circulaire economie (onderwerp van deze oproep) in Ghana (een van de doellanden van de oproep). De bevindingen staan in het rapport Market Survey Waste and Circular Economy in Ghana.

Vragen over SBIR?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?