Gesloten voor aanvragen

SBIR oproep Circulaire viaducten

Laatst gecontroleerd op:
17 mei 2021
Gepubliceerd op:
3 februari 2020

Oproep voor bedrijven/ondernemers om circulaire viaducten te ontwikkelen. Rijkswaterstaat voert deze SBIR uit.

Rijkswaterstaat daagt ondernemers uit om circulaire oplossingen te ontwikkelen en te valideren voor viaducten. Op dit moment is er onvoldoende gevalideerd aanbod van circulaire viaducten. Veel bestaande oplossingen zijn nog niet grootschalig toepasbaar omdat er nog (technische) doorontwikkeling nodig is, of omdat de oplossing nog niet voldoende is getest en gevalideerd.

Doel

Rijkswaterstaat is voor deze SBIR op zoek naar productinnovaties die zij fysiek kan toepassen in haar areaal. De invalshoeken daarbij zijn aanleg en vervanging van een viaduct met lagere milieu-impact over de gehele levensduur inclusief opvolgende levenscycli, en herbruikbaarheid van materialen en onderdelen. Binnen de categorie productinnovaties is Rijkswaterstaat op zoek naar oplossingen die aansluiten bij tenminste één van de 3 onderstaande oplossingsrichtingen:

  • Modulaire, losmaakbare oplossingen;
  • Oplossingen met zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van bestaande, vrijkomende objecten, onderdelen of materialen;
  • Oplossingen op basis van hernieuwbare materialen.

Voor deze oplossingsrichtingen is gekozen omdat deze op hoofdlijnen belangrijke richtingen binnen de circulaire economie weerspiegelen en ze naar inschatting in hun uitwerking voldoende vernieuwend en impactvol zijn. Daarnaast sluiten deze richtingen aan bij de doelen over milieu-impact, CO2-reductie en circulariteit.

Rijkswaterstaat is op zoek naar een totaalconcept voor een viaduct. Dat betekent dat als partijen een deeloplossing aanbieden, zij moeten aangeven hoe het in een totaalconcept past.

Looptijd opdracht

Looptijd van de opdracht: september 2020 – medio 2022.

Fase

Deze oproep is voor fase 1: haalbaarheidsonderzoek. De beste ideeën krijgen een opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek. De beste haalbaarheidsonderzoeken krijgen een vervolgopdracht om een prototype te ontwikkelen en te demonstreren (SBIR fase 2). Voor verdere uitleg van de fasen en de procedure, raadpleeg de pagina 'Hoe werkt SBIR?'.

Budget

Er is een totaal budget beschikbaar van € 5,4 miljoen.
Voor fase 1 is een budget van € 900.000 beschikbaar. Het maximum bedrag per haalbaarheidsonderzoek (fase 1) is € 90.000.
Voor fase 2 is € 4.500.000 beschikbaar. Het maximum bedrag per project in fase 2 is € 1.500.000.

Oproep en Nota van Inlichtingen

Bent u geselecteerd voor deze SBIR oproep en heeft u de volledige oproep of Nota van Inlichtingen niet meer? Stuur een mail naar sbir@rvo.nl en we zenden u de documenten toe.

Meer weten?

Vragen over SBIR?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Bent u tevreden over deze pagina?