Gesloten voor aanvragen

SBIR oproepen Automated Vulnerability Research en Cryptocommunicatie

Gepubliceerd op:
6 augustus 2021
Laatst gecontroleerd op:
10 augustus 2023

Wilt u bijdragen aan een veiliger, slimmer en digitaal zelfstandig Nederland? De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Defensie dagen ondernemers uit om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen waarin zij Automated Vulnerability Research (AVR) of cryptocommunicatie toepassen.

Deze oproepen zijn gesloten. U kunt geen offerte meer indienen voor fase 1.

Het zijn 2 verschillende SBIR oproepen: 1 voor Automated Vulnerability Research (AVR) en 1 voor cryptocommunicatie.

 • AVR richt zich op het automatisch vinden en repareren van kwetsbaarheden in software. Met een extra focus op kwetsbaarheden die nog niet eerder gevonden en/of gepubliceerd zijn.
 • Cryptocommunicatie is de toegepaste vorm van cryptografie in alle vormen van digitale communicatie binnen verschillende domeinen. Cryptocommunicatie maakt het mogelijk data veilig te versturen, op te slaan en te verwerken.

Noodzaak van ontwikkeling in cybersecurity

Ontwikkelingen in het digitale domein volgen elkaar in een hoog tempo op. Nederland moet nu en in de toekomst maatregelen kunnen nemen tegen bekende en nog onbekende digitale dreigingen. Hiervoor is het van groot belang dat de ontwikkeling en toepassing van Nederlandse kennis meebeweegt met deze snelle ontwikkelingen in het digitale en technologische domein.

Een zelfstandige Nederlandse kennispositie van hoge kwaliteit op het gebied van cybersecurity zorgt ervoor dat Nederland minder afhankelijk is van expertise en oplossingen uit het buitenland. Ook kan Nederland door een stevige kennisbasis over cybersecurity op een veilige manier gebruik maken van de economische en maatschappelijke kansen in de digitalisering.

Thema's

Thema's oproep Automated Vulnerability Research (AVR)

Uw voorstel moet bijdragen aan het realiseren van 1 of meer van de volgende hoofddoelen van de routekaart AVR:

 1. Nationaal ontwikkelde tools en producten op het gebied van AVR.
 2. Sectorspecifieke toepassingen, bijvoorbeeld voor de financiële sector of andere vitale infrastructuren.
 3. Volledig benutten van state-of-the-art academisch AVR-onderzoek en open source tools.
 4. Samenwerking tussen partijen die een rol spelen in AVR-onderzoek en -toepassing.
 5. Een rol voor nationale partijen in onderhoud, doorontwikkeling en ondersteuning van tools en producten.

De ministeries van EZK en Defensie zoeken naar ideeën die aansluiten bij de thema’s uit de routekaart AVR, die leiden tot de ontwikkeling van een product of dienst die ingezet kan worden voor een relevante, praktische toepassing. In de volledige oproeptekst staan enkele voorbeelden van zulke toepassingen beschreven.

Verdere toelichting op het onderwerp AVR en de genoemde thema’s vindt u in de routekaart AVR (pdf).

Thema's oproep cryptocommunicatie

In het verkenningsdocument Nederland Cryptoland – een verkenning (pdf) staan 4 ontwikkelingen die het ministerie van EZK belangrijk vindt:

 1. Beveiligen van nieuwe technische omgevingen.
 2. Migratie naar post-quantum cryptografie.
 3. Inzet van cryptografie voor nieuwe decentrale toepassingen.
 4. Formele verificatie van cryptografie en cryptografische broncode.

Deze SBIR oproep beperkt zich echter niet tot deze 4 thema’s. Ideeën voor producten of diensten die betrekking hebben op andere thema’s of ontwikkelingen binnen de pijler cryptocommunicatie kunt u ook indienen.

Verdere toelichting op bovenstaande 4 thema’s is terug te vinden in het verkenningsdocument Nederland Cryptoland – een verkenning (pdf).

Looptijd opdrachten

De looptijd van beide opdrachten is: november 2021 – juli 2023.

Fase

Deze oproepen zijn beide voor fase 1: haalbaarheidsonderzoek.

Budget

Er is een budget beschikbaar van € 750.000 per oproep (alle bedragen zijn inclusief btw) met de volgende verdeling per fase:

 • Voor fase 1 is een budget van € 150.000 beschikbaar.
 • Voor fase 2 is een budget van € 600.000 beschikbaar.

Per project is maximaal € 225.000,- beschikbaar: € 25.000,- voor fase 1 en € 200.000,- voor fase 2.

Voor beide oproepen geldt dat het belangrijk is dat u de motivatie heeft om van uw innovatie een succes te maken en doorgaat als de financiering vanuit de SBIR stopt.

Oproep

Bent u geselecteerd voor deze SBIR oproepen en heeft u de volledige oproep niet meer? Stuur een e-mail naar sbir@rvo.nl en we zenden u de documenten toe.

Resultaten

 • Er zijn 7 projecten geselecteerd voor het toetsen van de haalbaarheid (fase 1).
 • Voor fase 2 zijn 5 projecten geselecteerd. Zij hebben hun prototypes verder uitgewerkt.

Meer weten?

Vragen over SBIR?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Defensie
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?