Gesloten voor aanvragen

SBIR Energietransitie vaarwegen provincie Zuid-Holland

Gepubliceerd op:
13 september 2018
Laatst gecontroleerd op:
27 oktober 2021

Oproep voor bedrijven om innovatieve en nieuwe producten te ontwikkelen voor het opwekken van energie door kades en oevers van provinciale vaarwegen. Doel is dat deze voldoende energie gaan opwekken om de CO2-voetafdruk van de vaarwegen te compenseren.

Aanleg en beheer van infrastructuur vragen veel energie. Hier liggen grote kansen voor energiebesparing en duurzame inkoop. Dat geldt voor wegen, fietspaden, vaarwegen en regionale spoorwegen. Inmiddels zijn er diverse stappen gezet om de CO2-uitstoot van aanleg, beheer en onderhoud te verlagen.

Nu zoekt de provincie Zuid-Holland naar mogelijkheden om de CO2-voetafdruk bij beheer van vaarwegen te verkleinen. Hier ligt een uitdaging. Op de markt zijn nog niet de producten om dat te realiseren. De provincie is samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op zoek naar concreet bruikbare toepassingen, die onder andere (semi-) overheden kunnen gebruiken.

Fase

De oproep is voor fase 1: haalbaarheidsonderzoek. Voor uitleg van de fasen en de procedure, zie pagina 'Hoe werkt SBIR?'

Raadpleeg de publieke samenvattingen van de 3 geselecteerde projecten voor het ontwikkelen van het prototype (fase 1).

Budget

Opdrachtgevers stellen voor fase 1 van deze SBIR in totaal een budget van maximaal € 400.000 (inclusief btw) beschikbaar. Het maximumbedrag per haalbaarheidsonderzoek (fase 1) bedraagt € 40.000 (inclusief btw).

Het aantal te honoreren projecten voor fase 1 is afhankelijk van de prijs en de kwaliteit van de best beoordeelde offertes in deze fase. Alleen de projecten die met goed resultaat het haalbaarheidsonderzoek afronden, komen in aanmerking om voor fase 2 een aanbod te doen.

Het maximumbudget per haalbaarheidsonderzoek in fase 2 bedraagt € 600.000 (inclusief btw). Het maximumbedrag per project voor fase 2 bedraagt € 300.000 (inclusief btw).

Het precieze aantal te honoreren projecten voor fase 1 en fase 2 hangt af van de prijs van de best beoordeelde offertes voor deze fasen. In totaal stellen we een budget van € 1.000.000 beschikbaar voor fase 1 en fase 2 van deze SBIR.

Uitreiking SBIR Energietransitie vaarwegen certificaat

Bekijk de uitreiking van het certificaat voor de SBIR Energietransitie vaarwegen door te klikken op de onderstaande afbeelding.

Oproep en Nota van Inlichtingen

Bent u geselecteerd voor deze SBIR oproep en heeft u de volledige oproep of Nota van Inlichtingen niet meer? Stuur een mail naar sbir@rvo.nl en we zenden u de documenten toe.

Onafhankelijke commissie

De SBIR Energietransitie vaarwegen heeft een onafhankelijke commissie die de offertes beoordeelt, de projecten rangschikt en de opdrachtgever hierover adviseert. De leden van de commissie zijn:

  • Prof dr. mr. C.J. Jepma, honorair hoogleraar Energie en Duurzaamheid, Rijksuniversiteit Groningen (voorzitter)
  • Ir. K.Z. Bekarlar, Adviseur Vaarwegen, Provincie Zuid-Holland
  • Ir. E.W.M. van de Laar, Projectleider duurzame mobiliteit, Rijkswaterstaat
  • N. Rijk MSc, Projectontwikkelaar, SmartPort
  • dr. F.M. Witte, Manager Energie, Innovatie en Onderzoek, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Vragen over SBIR?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?