Gesloten voor aanvragen

SBIR Hyperspectrale satellietdata

Gepubliceerd op:
3 december 2020
Laatst gecontroleerd op:
26 april 2021

Denkt u mee over een oplossing om de toegankelijkheid van een terrein te doorgronden met hyperspectrale satellietdata eventueel samen met andere databronnen? Het doel van deze SBIR is het ontwikkelen van een werkende analysetool voor geautomatiseerde analyse van de geografische bodemeigenschappen van een gebied, zoals bodemsamenstelling, draagkracht, vochtgehalte en diepte van ondiepe wateren.

Deze oproep is gesloten. U kunt voor fase 1 geen offerte meer indienen.

Voor het in kaart brengen van de begaanbaarheid van een terrein voor militaire operaties gebruikt Defensie satellietdata. Maar helaas blijkt soms onvoldoende uit deze gegevens of het terrein écht begaanbaar is. We verwachten militaire terreinen beter in kaart te brengen met hyperspectrale sensoren.

Looptijd opdracht

Looptijd van de opdracht: december 2020 – november 2021.

Fase

De oproep betreft SBIR fase 1: haalbaarheidsonderzoek. Voor uitleg van de fasen en de procedure, zie pagina 'Hoe werkt SBIR?'.

Budget

Er is een totaal budget beschikbaar van € 360.000. Voor fase 1 is per haalbaarheidsonderzoek een budget van € 40.000 (inclusief btw) beschikbaar. In fase 1 krijgen maximaal 4 haalbaarheidsonderzoeken een contract. Hierdoor komt het maximale bedrag in fase 1 op € 160.000 (inclusief btw).

Oproep en Nota van Inlichtingen

Bent u geselecteerd voor deze SBIR oproep en heeft u de volledige oproep of Nota van Inlichtingen niet meer? Stuur een mail naar sbir@rvo.nl en we zenden u de documenten toe.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze SBIR-competitie? Stuur deze dan bij voorkeur per e-mail naar sbir@rvo.nl.

Vragen over SBIR?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?