Gesloten voor aanvragen

Publieke samenvattingen fase 2 SBIR-oproep Isolatie Monumenten

Gepubliceerd op:
22 augustus 2023

4 projecten ontwikkelen een prototype van hun innovatie binnen de SBIR-oproep 'Oplossingen voor het isoleren van monumentale gebouwen' van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Deze oplossingen verminderen op een innovatieve en esthetische manier de CO2-uitstoot van monumentale gebouwen.

Rooms Katholieke Kerk - Heilige Maria Onbevlekt Ontvangen

Isolatie monumentale gewelven door innovatieve technieken

Van Milt Restaurateurs B.V.     

In samenwerking met de Stevenskerk in Nijmegen doet Van Milt Restaurateurs onderzoek naar innovatieve methodes om monumentale gewelven te isoleren. De gewelven vormen een van de grootste energielekken van een kerkgebouw. Ook een lastig te verduurzamen gebouw kun je aanzienlijk energie-efficiënter maken. In dit voorbeeld gebeurt dat door de behoefte aan kierdichting en de wens tot isoleren in beeld te brengen. Vervolgens wordt er een op maat gemaakte oplossing voor bedacht. Het onderzoek houdt er rekening mee dat de isolatie gemakkelijk ongedaan gemaakt moet kunnen worden. Daarnaast mogen er geen extra gevaren optreden zoals vochtproblemen of brand.

Stof tot Nadenken

Buro Belén

Om de doelstellingen van het Klimaatakkoord en Routekaart Duurzame Monumenten te behalen, zijn schaalbare verduurzamingsaanpakken nodig. Buro Belén en Groene Grachten ontwikkelen 'Stof tot Nadenken'. Dit is een circulaire en betaalbare isolatielaag gemaakt van textiel, om monumenten zoals kerkgebouwen duurzaam te isoleren. Het is een herontdekking van de rol van (liturgisch) textiel. Het systeem wordt opgehangen in de ruimte, waardoor kleinere compartimenten ontstaan. Het product draagt bij aan energiebesparing, een gezonde exploitatie en heeft oog voor de esthetische en historische kwaliteit van het monument. In deze fase is er een pilot op maat, waarbij de focus ligt op het aantonen van de technische prestatie en de opschaalbaarheid van het product.

Toepassing van Duplicor® in monumentale gebouwen

Holland Composites B.V.

Het composietmateriaal Duplicor is biobased, lichtgewicht, brandwerend en betaalbaar. Het kan worden toegepast in veel bouwtoepassingen, waaronder monumentale gebouwen. Het doel in deze fase is om Duplicor door te ontwikkelen met een nadruk op de samenstelling van Duplicor en het productieproces. De focus ligt op het verminderen van de productietijd, terwijl aanvullende flexibiliteit wordt toegevoegd om een breed scala aan vormdetails en afwerkingsstijlen te accommoderen. Deze zijn passend bij de unieke esthetische kenmerken van monumentale panden. Deze ontwikkeling zal bijdragen aan de verdere toepassing van Duplicor in de bouwsector, met name op het vlak van renovatie.

Fiber Walls

Buro Belén

Buro Belén wil een oplossing bieden voor de steeds dringender wordende behoefte om gebouwen permanent en duurzaam te isoleren. Fiber Walls dragen bij aan een gezond binnenklimaat met respect voor, en versterking van de historische kwaliteit van monumenten. Akoestisch comfortabel en esthetisch aantrekkelijk lopen daarbij in elkaar over. Buro Belén gebruikt diepgaande biotechnische kennis om een mono-materiaal te ontwikkelen dat uitzonderlijke isolatie-eigenschappen en een afwerklaag combineert. Het materiaal is gemaakt van afgedankt textiel (cellulosevezel of wol) of landbouwafval en op maat ontwikkelde biologisch afbreekbare bindmiddelen. Hierdoor is het materiaal gedurende de hele levenscyclus milieuvriendelijk. Het project richt zich op het perfectioneren van materiaalrecepten, het meten van fysische eigenschappen van materiaalmonsters en een proefproduct-toepassing.

Bent u tevreden over deze pagina?