Gesloten voor aanvragen

Geselecteerde projecten SBIR-oproep Mensgerichte AI voor de Publieke Sector

Laatst gecontroleerd op:
16 augustus 2022
Gepubliceerd op:
15 augustus 2022

Er zijn 5 projecten geselecteerd die een prototype mogen ontwikkelen (fase 2) op het gebied van mensgerichte artificiële intelligentie (AI) voor de publieke sector. Deze prototypes worden getest in een publieke proeftuin, bij publieke instanties die de innovaties later daadwerkelijk kunnen gebruiken. Naar verwachting kunnen de projecten in het najaar van 2023 resultaten laten zien.

Dit zijn de publieke samenvattingen van de 5 geselecteerde projecten.
 

LOQUI: participation by speech, van D-Centralize

Mensen met een taalachterstand, digi- of analfabeten, en blinden en slechtzienden hebben vaak moeite met de digitalisering van de maatschappij. Ook het gebruik van digitale overheidsdiensten is voor hen lastig.

LOQUI (Latijn voor 'spreken') is een spraaksturingstool waarmee de gebruiker door te spreken kan navigeren op websites en toepassingen van de overheid. Dat kan in het Nederlands, Engels of Arabisch. Met de op AI gebaseerde spraaktechnologie wil het bedrijf alle digitale overheidsdiensten bestuurbaar maken met spraak en meteen taalachterstanden kunnen herkennen.

Councyl: een schaalbare menselijke maat, van Councyl BV

Uitvoeringsorganisaties zijn voor hun dienstverlening vaak afhankelijk van steeds terugkerende keuzes die mensen moeten maken. Voor een goede en efficiënte dienstverlening is het belangrijk om die enorme hoeveelheid gemaakte keuzes goed te beheren. Zeker nu de verschuiving naar een menselijke maat meer vraagt van de beslisser, wat het risico op willekeur verhoogt.

De AI-technologie van Councyl maakt de te nemen keuzes inzichtelijk. Zo helpt Councyl organisaties om de inhoudelijke afwegingen van beslisnemers te modelleren. Doordat de technologie inzicht en controle biedt over de te nemen beslissingen, kunnen er consequente, eerlijke en rechtvaardige beslissingen genomen worden. Daarnaast kunnen kosten worden verlaagd en de snelheid van de dienstverlening aan burgers worden verhoogd. Voor dit proces is geen historische data nodig en de modellering is volledig transparant en nauwkeurig.

Uitlegbare AI voor deepfake detectie, van DuckDuckGoose BV

Er is steeds meer aandacht voor zogenoemde deepfakes. Dat zijn video's, foto's, spraakberichten en teksten die echt lijken, maar dat niet zijn. Deze nepbeelden worden steeds realistischer en makkelijker om te maken. Onderzoekers van het University College London noemen deepfakes de gevaarlijkste toepassing van AI als het gaat om criminaliteit en terrorisme.

Om de negatieve toepassingen van deepfakes tegen te houden, wil DuckDuckGoose een AI-systeem ontwikkelen dat inzichtelijk en uitlegbaar is. Dat laatste betekent dat de beslissingen van de AI transparant zijn voor menselijke experts. Dat draagt bij aan het inzichtelijk opsporen van deepfakebeelden.

Dataville: Privacy-preserving Analytics, van Lucidminds BV

Data is kostbaar voor organisaties, maar geeft nuttige inzichten in de bedrijfsvoering en processen. Het hebben van goede data kan dus van grote toegevoegde waarde zijn. 

Organisaties hebben wel steeds vaker te maken met bezorgdheid over de privacy van gegevens. Lucidminds wil een oplossing ontwikkelen voor het beschermen van gegevens in de vorm van een platform: DataVille. Met dit platform analyseert, traint en beheert een organisatie gegevens organisatorisch of departementaal, zonder de privacy van de gebruiker in gevaar te brengen. DataVille analyseert de gebruikerscase en het type data. Ook past het platform automatisch de meest geschikte privacybeschermende technologie aan de gebruikerscase aan.

Leesbare teksten met AI voor burgers met een taalachterstand, van EDIA BV

Het is belangrijk dat de overheid helder communiceert met haar burgers. EDIA ontwikkelt AI-technologie om het leesniveau van teksten te analyseren en vereenvoudigen. Overheden en andere publieke organisaties kunnen hiermee hun schriftelijke communicatie beter afstemmen op hun lezers. Met name mensen met een taalachterstand krijgen hierdoor een betere toegang tot informatie, waardoor ze beter kunnen deelnemen aan de maatschappij.

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?