Gesloten voor aanvragen

SBIR Monitoring bouwfasen en toegangswegen met satellietdata

Gepubliceerd op:
7 oktober 2020
Laatst gecontroleerd op:
26 april 2021

Oproep voor ondernemers om nieuwe methoden te ontwikkelen voor de ondersteuning van inspecties op basis van satellietdata. Het doel is de huidige inzichten in het herkennen en identificeren van verschillende bouwfasen en toegangswegen van middelgrote tot grote bouwprojecten te (helpen) verbeteren.   

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is op zoek naar een operationeel product waarmee verschillende bouwfasen en toegangswegen van een bouwproject kunnen worden herkend en geïdentificeerd met behulp van satellietdata. De potentiele afnemer van het uiteindelijke product is de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW). Hun huidige methode bestaat uit het opvragen van door bouwprojecten zelf opgegeven data en dit handmatig controleren met behulp van bezoeken aan de locatie zelf.

Er is daarom behoefte aan het identificeren, vastleggen en monitoren van bouwfasen en toegangswegen binnen middelgrote tot grote bouwprojecten, zodat interventies zoals bedrijfsinspecties gerichter en efficiënter kunnen worden uitgevoerd.

Om gebruik van satellietdata bij overheden en in de samenleving te versnellen, introduceerde het NSO 'innovatiegericht inkopen ruimtevaart'. SBIR (Small Business Innovation Research) biedt bedrijven, eventueel in samenwerking met kennisinstellingen, de kans om hier op in te schrijven. De afgelopen jaren zijn al een aantal SBIR’s voor dit doel uitgevoerd. De financiële middelen voor deze SBIR komen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Looptijd opdracht

De opdracht loopt van 8 oktober 2020 tot en met december 2021.

Fase

Deze oproep is voor fase 1. De beste offertes krijgen een opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek. De beste haalbaarheidsonderzoeken kunnen een vervolgopdracht krijgen om een prototype te ontwikkelen en te demonstreren (SBIR fase 2). Voor verdere uitleg van de fasen en de procedure, raadpleeg de pagina 'Hoe werkt SBIR?'.

Budget

Er is een totaalbudget beschikbaar van € 320.000 voor fase 1 en fase 2. Voor fase 1 is een budget van maximaal € 160.000 (inclusief btw) beschikbaar. Het maximumbedrag per haalbaarheidsonderzoek (fase 1) is € 40.000 (inclusief btw). Het aantal te honoreren projecten voor fase 1 is afhankelijk van de kwaliteit van de best beoordeelde offertes in deze fase. Alleen de projecten die met goed resultaat het haalbaarheidsonderzoek afronden, komen in aanmerking om voor fase 2 een aanbod te doen.

Voor fase 2 is een budget van € 160.000 (inclusief btw) beschikbaar. Het maximumbedrag per project voor fase 2 is € 80.000 (inclusief btw). Het precieze aantal te honoreren projecten voor fase 1 en fase 2 hangt af van de kwaliteit van de best beoordeelde offertes voor deze fasen.

Oproep en Nota van Inlichtingen

Bent u geselecteerd voor deze SBIR oproep en heeft u de volledige oproep of Nota van Inlichtingen niet meer? Stuur een mail naar sbir@rvo.nl en we zenden u de documenten toe.

Meer weten?

Vragen over SBIR?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?