Gesloten voor aanvragen

SBIR Monitoring van bruggen en kademuren

Laatst gecontroleerd op:
4 mei 2021
Gepubliceerd op:
22 juli 2020

In samenwerking met Gemeente Amsterdam nodigt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondernemend Nederland uit om een voorstel in te dienen voor innovatieve oplossingen, anders dan tachymetrie en waterpassing, die bijdragen aan de monitoring van bruggen en kademuren in Amsterdam. Hier zijn veel oude historische bruggen en kademuren, die nodig aan onderhoud toe zijn.

Deze oproep is gesloten. U kunt geen offerte meer indienen.

De 4 geselecteerde projecten

Er zijn na de tweede selectieronde 4 projecten geselecteerd die hun innovatieve idee verder mogen ontwikkelen. Benieuwd welke dit zijn? Lees het interview met de mensen achter de projecten, en kom direct te weten hoe een SBIR innovatiecompetitie precies in zijn werk gaat.

Doel

Uit onderzoek blijkt dat een aantal aan het eind van de levensduur is, waardoor we fors willen inzetten op het monitoren en bewaken van de bruggen en kademuren. We zijn op zoek naar nieuwe meettechnieken om sneller inzicht in de technische staat te krijgen en mogelijk falen van een constructie in vroeg stadium te signaleren, zodat we op tijd kunnen ingrijpen. Er is inzicht nodig in het gehele areaal op vroege signalen van falen door minimaal een jaarlijkse meting. Daarnaast zoeken we naar innovatieve meettechnieken om specifiek risicovolle objecten hoogfrequent te bewaken.

Met het programma Bruggen en Kademuren onderzoeken, bewaken, versterken en vernieuwen we 829 verkeersbruggen en 205 kilometer gefundeerde kademuur. Deze constructies zijn vaak belangrijke schakels in het stedelijk netwerk en daarom essentieel voor het functioneren van de stad. Veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid zijn daarbij de leidende principes.

Looptijd opdracht

Looptijd van de opdracht: juli 2020 - juni 2022.

Fase

Fase 1 duurt tot begin 2021. Fase 2 loopt van juni 2021 tot juni 2022.

Voor meer uitleg over de verschillende fasen en procedures, gaat u naar Hoe werkt SBIR.

Raadpleeg de publieke samenvattingen van de 4 projecten die zijn geselecteerd om hun innovatieve oplossingen voor het monitoren van bruggen en kademuren in Amsterdam verder te ontwikkelen (fase 2).

Budget

Een commissie beoordeelt de voorstellen en selecteert 8 partijen die een haalbaarheidsonderzoek mogen doen. Zij ontvangen hiervoor maximaal een bedrag van € 12.500 (inclusief btw). Er is een nieuwe beoordelingsronde waaruit 4 bedrijven overblijven, die de oplossing verder mogen testen en op proeflocaties van de gemeente Amsterdam ook echt kunnen proberen. Zij krijgen ieder hiervoor een budget van maximaal € 100.000 (inclusief btw). Dit is fase 2 die duurt van juni 2021 tot juni 2022.

De Gemeente Amsterdam stelt proeflocaties (brug of kademuur) ter beschikking voor onderzoek. Medewerkers van het programma Bruggen en Kademuren en de kennisinstellingen die aan het programma zijn verbonden, brengen kennis, expertise en hulp in.

Oproep en Nota van Inlichtingen

Bent u geselecteerd voor deze SBIR oproep en heeft u de volledige oproep of Nota van Inlichtingen niet meer? Stuur een mail naar sbir@rvo.nl en we zenden u de documenten toe.

Meer weten?

Meer achtergrondinformatie over deze oproep vindt u op de website van de Gemeente Amsterdam.

Vragen over SBIR?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?