Gesloten voor aanvragen

SBIR oproep Monitoring landschapselementen met satellietdata

Laatst gecontroleerd op:
26 april 2021
Gepubliceerd op:
13 november 2019

Oproep voor ondernemers om met behulp van onder andere satellietdata een bijdrage te leveren aan het identificeren, vastleggen en monitoren van kleine landschapselementen. Op dit moment zijn hier alleen deeloplossingen voor beschikbaar.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Doel

De opdracht voor de oproep komt van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het Netherlands Space Office (NSO).

RVO is een van de potentiële afnemers van de uiteindelijke dienst. De huidige methode van RVO bestaat uit het handmatig controleren van opgegeven data met behulp van luchtfoto's. De centrale behoefte is een goedkope, effectieve en efficiënte methode voor het identificeren, vastleggen en monitoren van landschapselementen. Ook voor andere departementen (ministerie van Binnenlandse Zaken, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen), provincies, natuur- en landschapsbeheerders en andere partijen is een monitor Landschapselementen van belang.

Om een versnelling tot stand te brengen in het gebruik van satellietdata bij overheden en in de samenleving heeft het NSO 'innovatiegericht inkopen ruimtevaart' geïntroduceerd. SBIR biedt aan bedrijven, eventueel in samenwerking met kennisinstellingen, de kans om hier op in te schrijven. De financiële middelen hiervoor komen uit het nationaal flankerend ruimtevaartbeleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De afgelopen jaren zijn al een aantal SBIR's voor dit doel uitgevoerd.

Deze SBIR is mede opgezet om gebruik van data uit het Satellietdataportaal te bevorderen. Het Satellietdataportaal is opgericht in 2012, in eerste instantie ter voorbereiding op de Sentinel-satellieten als onderdeel van het Copernicus-programma. Nu is het een faciliteit die Nederlandse overheden, onderzoeksinstellingen en bedrijven kunnen gebruiken voor de operationalisering van satelliettoepassingen.

Fase

Deze oproep is voor fase 1. De beste ideeën krijgen een opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek. De beste haalbaarheidsonderzoeken krijgen een vervolgopdracht om een prototype te ontwikkelen en te demonstreren (SBIR fase 2). Voor verdere uitleg van de fasen en de procedure, raadpleeg de pagina 'Hoe werkt SBIR?'.

Budget

In totaal stelt het ministerie van EZK een budget van € 400.000 beschikbaar voor fase 1 en fase 2 van deze SBIR.

Het maximum budget per project voor een haalbaarheidsstudie in fase 1 is € 50.000 (incl. btw). Er worden in fase 1 maximaal 4 haalbaarheidsstudies gecontracteerd.

Het maximum bedrag per project voor fase 2 is € 100.000 (incl. btw). Het aantal te honoreren projecten voor fase 2 is afhankelijk van de prijs voor de best beoordeelde offertes in fase 1 en fase 2.

Oproep en Nota van Inlichtingen

Bent u geselecteerd voor deze SBIR oproep en heeft u de volledige oproep of Nota van Inlichtingen niet meer? Stuur een mail naar sbir@rvo.nl en we zenden u de documenten toe.

Meer weten?

  • Heeft u vragen over de SBIR oproep Monitoring landschapselementen met satellietdata? Stuur deze dan bij voorkeur per e-mail naar: info@spaceoffice.nl. Het NSO-secretariaat is telefonisch bereikbaar op nummer 088-6024500.
  • Lees meer over SBIR

Vragen over SBIR?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Bent u tevreden over deze pagina?