Gesloten voor aanvragen

SBIR Oproep ondersteuning COVID-19 aanpak in Afrika

Gepubliceerd op:
4 mei 2020
Laatst gecontroleerd op:
4 mei 2021

Oproep voor bedrijven/ondernemers/organisaties om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen die de COVID-19-aanpak ondersteunen en de schade aan de volksgezondheid beperken. De oproep is specifiek voor Benin, Burkina Faso, Burundi, Ethiopië, Mali, Mozambique, Niger en Oeganda.

Daarnaast gaat het ook om het bieden van zorg op afstand. Bovendien zoeken we innovatieve oplossingen die de gevolgen van preventiemaatregelen kunnen ondersteunen. Dit omvat ook het verzachten van sociaal-economische gevolgen.

Deze SBIR kent 3 sub-thema’s waarvoor u ideeën kunt indienen. Centraal staan innovatieve oplossingen die snel ontwikkeld en aangepast kunnen worden aan de context van de doellanden en op grote schaal getest kunnen worden. Samenwerken met lokale partijen en organisaties die de innovatie kunnen implementeren is daarbij een must.

Versterken eerstelijns gezondheidszorg (PHC)

Het belangrijkste doel is om tijdens de strijd tegen COVID-19 betrouwbare toegang tot reguliere gezondheidsdiensten te behouden en te verbeteren.

Epidemiologische data ontsluiten voor beleid en politieke besluitvormers

Om juiste beslissingen te kunnen nemen, moeten de autoriteiten kunnen beschikken over goede data en analyse daarvan. We zijn op zoek naar innovatieve oplossingen die het verzamelen en analyseren van gegevens vergemakkelijken en verbeteren door bestaande informatienetwerken te verbeteren en uit te breiden. Dit kunnen gezondheids-(registratie) systemen zijn of andere bestaande systemen.

Toegang tot gezondheidszorg en sociale (financiële) bijstand

Het gaat hierbij om integrale (digitale) oplossingen die het mogelijk maken om snel financiële ondersteuning te geven aan mensen uit kwetsbare bevolkingsgroepen. Denk aan ouderen, gehandicapten, mensen zonder toegang tot technologie en mensen die in afgelegen gebieden wonen. Uitdaging hierbij is dat landen geen nationale databases voor identificatie van kwetsbare huishoudens hebben, administratieve en digitale infrastructuren ontbreken en huishoudens geen toegang tot internet en financiële rekeningen hebben.

Looptijd opdracht

Looptijd van de opdracht: juni 2020 – juni 2021. Belangrijk voor bedrijven die zich inschrijven is dat zij de motivatie moeten hebben om van hun innovatie een succes te maken en doorgaan als de financiering vanuit SBIR stopt.

Fase

De oproep is voor inschrijving voor fase 1: haalbaarheidsonderzoek. Voor uitleg van de fasen en de procedure, raadpleeg de pagina 'Hoe werkt SBIR?'.

Budget

Er is een totaal budget beschikbaar van € 1 miljoen.
Voor fase 1 is een budget van € 75.000 beschikbaar. Het maximum bedrag per haalbaarheidsonderzoek (fase 1) is € 7.500.
Voor fase 2 is € 925.000 beschikbaar plus eventueel een restbudget van fase 1. Het maximum bedrag per project in fase 2 is € 200.000.

Oproep en Nota van Inlichtingen

Bent u geselecteerd voor deze SBIR oproep en heeft u de volledige oproep of Nota van Inlichtingen niet meer? Stuur een mail naar sbir@rvo.nl en we zenden u de documenten toe.

Meer weten?

Vragen over SBIR?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?