Gesloten voor aanvragen

SBIR Perronrandbeveiliging ProRail

Laatst gecontroleerd op:
4 mei 2021
Gepubliceerd op:
26 mei 2020

ProRail en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dagen u uit om nieuwe producten te ontwikkelen die voorkomen dat personen vanaf het perron op het spoor terechtkomen. Het aantal reizigers groeit, er rijden meer en vaker treinen en treinen rijden sneller. ProRail verbindt, verbetert, verduurzaamt en ontwikkelt daarom stations die passen bij deze groei. Duurzame, veilige stations die comfortabel zijn en klaar voor de toekomst.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Doel

Perrons worden in de toekomst drukker en voller, wat een zware belasting is voor de perrons. Dat vraagt om nieuwe, creatieve ideeën zodat we efficiënt en veilig met de beschikbare ruimte omgaan. Met uw ideeën kunnen we het in- en uitstapproces versnellen. De perronrand is bij al deze processen het raakvlak tussen perron en trein.

Ondanks de coronacrisis is nu de tijd om na te denken over de toekomst van het openbaar vervoer zodat dit straks volop functioneert.

Looptijd opdracht

Looptijd van de opdracht: mei 2020 – maart 2022.

Fase

Deze oproep is voor fase 1: haalbaarheidsonderzoek naar de innovatie. Voor uitleg van de fasen en de procedure, zie de pagina 'Hoe werkt SBIR?'.

Raadpleeg de publieke samenvattingen van de 3 winnaars die zijn geselecteerd om hun innovaties om de veiligheid op perrons te vergroten verder te ontwikkelen (fase 2).

Budget

Er is een totaal budget beschikbaar van € 780.000 voor fase 1 en fase 2.

Voor fase 1 is een budget van maximaal € 240.000 (inclusief btw) beschikbaar. Het maximumbedrag per haalbaarheidsonderzoek (fase 1) is € 30.000 inclusief btw.
Het aantal te honoreren projecten voor fase 1 is afhankelijk van de prijs en kwaliteit van de best beoordeelde offertes in deze fase. Alleen de projecten die met goed resultaat het haalbaarheidsonderzoek afronden, komen in aanmerking om voor fase 2 een aanbod te doen.

Voor fase 2 is een budget van € 540.000 (inclusief btw) beschikbaar. Het maximumbedrag per project voor fase 2 is € 180.000 (inclusief btw).
Het precieze aantal te honoreren projecten voor fase 1 en fase 2 hangt af van de prijs van de best beoordeelde offertes voor deze fasen.

Onafhankelijke commissie

De SBIR Perronrandbeveiliging heeft een onafhankelijke commissie die de offertes beoordeelt, de projecten rangschikt en de opdrachtgever hierover adviseert.

Oproep en Nota van Inlichtingen

Bent u geselecteerd voor deze SBIR oproep en heeft u de volledige oproep of Nota van Inlichtingen niet meer? Stuur een mail naar sbir@rvo.nl en we zenden u de documenten toe.

Meer weten?

Vragen over SBIR?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?